Pressmeddelande, 27 mars 2023

Rörelser på arbetsmarknaden vecka 12

Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

Under veckan fick 6 510 personer ett arbete och 772 personer började en reguljär utbildning. Under veckan skrev 5 411 personer in sig som arbetssökande. Antalet inskrivna arbetslösa uppgår nu till 337 248 personer, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 6,5 procent.*

Under mars månad har hittills 3 581 personer varslats om uppsägning. Siffrorna är preliminära och redovisas därför ej på länsnivå eller bransch.

Mer detaljerad veckostatistik finns på vår webbplats:

Veckostatistik (arbetsformedlingen.se)

Övrig statistik finns här: Statistik - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

*Veckostatistiken avser samtliga inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Den registerbaserade arbetskraften som ligger till grund för den relativa arbetslöshetsnivån avser åldrarna 16-65.

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se