Pressmeddelande, 12 oktober 2023

Spelar kulturen roll för samhällsomvandlingen i norra Sverige?

Måndagen den 16 oktober arrangerar Arbetsförmedlingen Kultur Media en branschdag i Skellefteå om kulturens roll och betydelse för samhällsomvandlingen i norra Sverige.

Flera orter i norra Sverige står inför en enorm expansion och samhällsomvandling med stora anställnings- och inflyttningsbehov. Syftet med dagen är att skapa dialog om kulturens betydelse och roll för att lyckas attrahera människor. Kultur ses här ur ett brett spektrum och både som profession och hobby.

- I den nya era av tillväxt som pågår i Skellefteå och Västerbotten är kulturen och de kreativa näringarna en avgörande beståndsdel för att skapa attraktiva och innehållsrika samhällen. Kulturen bygger relationer, är en grund för utveckling och ger förståelse och kunskap om andra människor Kulturen och de kreativa näringarna är viktiga för vår förmåga att tänka nytt och skapa innovation, säger Helene Hellmark Knutsson, landshövding Västerbottens län.

Tid: Måndag 16 oktober klockan10.30 – 16.30

Plats: Arbetsförmedlingen Skellefteå, Kanalgatan 52

Media är välkommen att delta hela eller delar av dagen

Program:

10.30 – 11.00 Kaffe

11.00 – 11.20 Inledning - Helene Hellmark Knutsson, Landshövding i Västerbotten

11.20 – 12.00 Martin Söderberg, Nationell Branschstrateg Arbetsförmedlingen Kultur Media

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.05 Olika perspektiv på kulturens roll och betydelse för samhällsomvandlingen. Kristina Sundin Jonsson, Kommundirektör Skellefteå, Fredrik Hansson, Kommunalråd Luleå, Ulrica Magnusson, Näringslivsutvecklare för kulturella och kreativa branscher Luleå Business Region, Fredrika Johannsson, Kulturcentrum Ebeneser

14.05 – 15.20 Panel utifrån egna branschspecifika förutsättningar med Challa Gustavsson, Västerbottensteatern, Göran Hedemalm, Massa Media, Fanny Carinasdotter, Konstfrämjandet, Carola Fallgren, Arctic Design Center, Gunnar Karlsson, Artistkontoret, Daniel Wilén, Arctic Game.

15.20 – 15.40 Fika

15.40 – 16.10 Diskussion i smågrupper för att samla upp frågor, tankar och idéer från dagen att fundera och bygga vidare på.

16.10 - 16.30 Sammanfattning 

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se