Pressmeddelande, 15 februari 2024

Jobbchansen ökar med tiden i Sverige

Möjligheten att som arbetslös få ett jobb minskade under 2010-talet, huvudsakligen på grund av den stora flyktinginvandringen. Men jobbchansen ökar igen, tack vare att samma individer nu lyckas komma ut på arbetsmarknaden, visar en ny analysrapport.

Chansen för arbetslösa personer att få ett jobb – oberoende av antalet lediga jobb – minskade kraftigt mellan 2007–2017. Det berodde dels på finanskrisen, dels på grund av ett stort inflöde av nyanlända med låga jobbchanser.

Vid kriser som 90-talskrisen, under pandemin, och framför allt vid finanskrisen, påverkas konkurrensförmågan negativt för breda grupper av arbetslösa, säger Anders Böhlmark, en av rapportförfattarna.

Efter 2017 har chansen att få ett jobb ökat igen. Det beror på att den stora gruppen nyanlända som skrevs in som arbetslösa från 2010 och framåt med tiden förbättrade sin konkurrensförmåga, samtidigt som inflödet av nyanlända minskade.

− Generellt sett försvårar tid i arbetslöshet möjligheten att komma ut i arbete. För utrikes födda är mönstret det omvända, deras jobbchanser ökar med tiden då de exempelvis lär sig svenska och validerar sina kunskaper, säger den andra rapportförfattaren Gisela Waisman.

Rapporten visar att vid stora konjunkturnedgångar blir det därför viktigt med tidiga insatser, riktade till breda grupper av arbetslösa. När den försämrade jobbchansen i stället drivs av en ökning av grupper med lägre konkurrensförmåga krävs snarare träffsäkra insatser riktade till dessa grupper, exempelvis praktik, subventionerade anställningar och arbetsmarknadsutbildningar.

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se