Pressmeddelande, 12 september 2023

Utbildning är nyckeln till arbete

För dem som drabbas av arbetslöshet ökar möjligheten att få ett arbete mångdubbelt med en utbildning.

I slutet av augusti var 331 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, vilket är en minskning med knappt 5 000 personer jämfört med samma månad förra året. Däremot har arbetslösheten ökat något jämfört med juli månad i år.

– Det är för tidigt för att prata om ett skifte eftersom vi bara har sett ökningen den här månaden. Men vi följer utvecklingen noga och vår senaste prognos säger att arbetslösheten kommer öka ytterligare i år, säger analysdirektör Eva Samakovlis.

För att bli attraktiv på arbetsmarknaden är utbildning av stor vikt. Arbetslöshetsnivån bland personer som saknar gymnasial utbildning är omkring 20 procent, jämfört med 5 procent för dem som har gått gymnasiet och 4 procent för dem som har fortsatt studera efter gymnasiet.

– Siffrorna om utbildningsnivåer sätter fingret på vad vi behöver arbeta mer med framöver, nämligen att se till att fler utbildar sig. Här är vår samverkan med kommunerna, som vi nyligen har vidareutvecklat, otroligt viktig i utbildningskedjan, säger generaldirektör Maria Mindhammar.

Bifogat finns utbildningssiffror för riket+samtliga län.

Kort om arbetsmarknaden i augusti 2023

Inom parentes anges motsvarande siffror för augusti 2022.

  • 6,4 procent var inskrivna som arbetslösa (6,6).* Sammanlagt 330 889 personer (335 487).
  • 7,9 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (8,4).* Sammanlagt 39 684 ungdomar (39 464).
  • 137 265 av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i 12 månader eller mer (156 442).
  • 166 463 personer var öppet arbetslösa (162 214).
  • 164 426 personer deltog i program med aktivitetsstöd (173 273).
  • 37 664 personer anmälde sig som arbetssökande (34 100).
  • 30 072 personer fick arbete (32 825).
  • 3 412 personer varslades om uppsägning (2 995).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i augusti 2023.

Statistikkartor för alla län

Mer statistik

Verksamhetsstatistiken för augusti publiceras den 12 oktober 2023 kl. 6:00.

Fakta om statistiken    

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Statistiken för 2023 avser åldrarna 16-65 år om inget annat anges. Statistiken för 2022 avser åldrarna 16-64 år om inget annat anges.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens statistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se