Pressmeddelande, 15 juni 2023

Antalet arbetslösa fortsatte nedåt i maj

I slutet av maj hade antalet inskrivna arbetslösa fortsatt nedåt och låg på knappt 319 000 personer.

För en månad sedan presenterade Arbetsförmedlingen den lägsta arbetslösheten på över 14 år. Arbetslösheten har sedan dess fortsatt att sjunka och i slutet av maj var antalet arbetslösa knappt 319 000 personer. Det motsvarar en arbetslöshet på 6,1 procent.

Antalet personer som har varit utan arbete i minst tolv månader har också fortsatt minska. I maj var det 139 000, medan det i fjol vid samma tidpunkt var 164 000.

Igår presenterades Arbetsmarknadsutsikterna våren 2023 som visar Arbetsförmedlingens bedömning av hur arbetsmarknaden kommer att utvecklas under 2023-2024.

  

Kort om arbetsmarknaden i maj 2023

Inom parentes anges motsvarande siffror för maj 2022.

  • 6,1 procent var inskrivna som arbetslösa (6,8).* Sammanlagt 318 917 personer (333 627).
  • 6,8 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (7,7).* Sammanlagt 33 874 ungdomar (35 832).
  • 139 238 av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i 12 månader eller mer (164 188).
  • 141 017 personer var öppet arbetslösa (147 910).
  • 177 900 personer deltog i program med aktivitetsstöd (185 717).
  • 28 968 personer anmälde sig som arbetssökande (27 760).
  • 32 212 personer fick arbete (34 580).
  • 5 731 personer varslades om uppsägning (2 072).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i maj 2023.

Statistikkartor för alla län

Mer statistik

Verksamhetsstatistiken för juni publiceras den 13 juli 2023 kl. 6:00.

Fakta om statistiken    

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Statistiken för 2023 avser åldrarna 16-65 år om inget annat anges. Statistiken för 2022 avser åldrarna 16-64 år om inget annat anges.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens statistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se