Pressmeddelande, 13 april 2023

Överraskande stark arbetsmarknad

Arbetslösheten fortsätter att minska samtidigt som antalet lediga jobb i Platsbanken ökar.

I slutet av mars var drygt 335 000 inskrivna som arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 6,4 procent.

Samtidigt ökade antalet nya lediga jobb på Platsbanken. I mars låg antalet på 223 000 vilket kan jämföras 207 000 ett år tidigare.

− Konjunkturnedgången har ännu inte påverkat arbetslösheten i stort och det finns fortfarande ett stort behov av arbetskraft med efterfrågade kompetenser, säger Marcus Löwing, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Sedan oktober har antalet varsel legat på en stabil men något högre nivå jämfört med tidigare år. Närmare 4 700 personer varslades om uppsägning i mars, framför allt inom tillverkning och handel.

− Det är glädjande att arbetsmarknaden fortsätter att stå stark trots det tuffa ekonomiska läget och än mer glädjande är de aviserade satsningarna på vuxenutbildning. Detta visar att arbetsmarknads- och utbildningspolitiken måste gå hand i hand inför den stundande lågkonjunkturen, säger Maria Mindhammar, generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

Kort om arbetsmarknaden i mars 2023

Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2022.

  • 6,4 procent var inskrivna som arbetslösa (7,0).* Sammanlagt 335 328 personer (354 646).
  • 7,4 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (8,6).* Sammanlagt 37 261 ungdomar (40 371).
  • 142 990 av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i 12 månader eller mer (173 542).
  • 152 539 personer var öppet arbetslösa (162 176).
  • 182 789 personer deltog i program med aktivitetsstöd (192 470).
  • 30 149 personer anmälde sig som arbetssökande (29 665).
  • 29 940 personer fick arbete (34 563).
  • 4 662 personer varslades om uppsägning (2 398).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i mars 2023.

Statistikkartor för alla län

Mer statistik

Verksamhetsstatistiken för april publiceras den 11 maj 2023 kl. 6:00.

Fakta om statistiken     

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Statistiken för 2023 avser åldrarna 16-65 år om inget annat anges. Statistiken för 2022 avser åldrarna 16-64 år om inget annat anges.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens statistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se