Pressmeddelande, 13 juli 2023

Fortsatt stark arbetsmarknad

Arbetsmarknaden är fortsatt motståndskraftig trots det ekonomiska läget.

I slutet av juni var drygt 322 000 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är 12 000 färre än samma månad förra året. Även långtidsarbetslösheten och ungdomsarbetslösheten minskar när man jämför med i fjol.

Däremot var antalet arbetslösa något fler nu i juni än föregående månad vilket är normalt för säsongen. Det beror på att många utbildningar avslutas inför sommaren och studenter skriver då in sig på Arbetsförmedlingen. Säsongsvariationen avspeglas också i ungdomsarbetslösheten som brukar vara något högre under sommarmånaderna.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos, som presenterades i juni, väntas arbetslösheten börja öka under andra halvan av 2023 efter att ha varit på den lägsta nivån sedan mars 2009.

  

Kort om arbetsmarknaden i juni 2023

Inom parentes anges motsvarande siffror för juni 2022.

  • 6,2 procent var inskrivna som arbetslösa (6,6).* Sammanlagt 322 411 personer (334 805).
  • 7,4 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (8,1).* Sammanlagt 37 078 ungdomar (38 106).
  • 137 652 av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i 12 månader eller mer (160 156).
  • 150 807 personer var öppet arbetslösa (155 703).
  • 171 604 personer deltog i program med aktivitetsstöd (179 102).
  • 38 587 personer anmälde sig som arbetssökande (36 766).
  • 29 581 personer fick arbete (34 243).
  • 5 374 personer varslades om uppsägning (2 556).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

 

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i juni 2023.

 

Statistikkartor för alla län

Mer statistik

 

 

Verksamhetsstatistiken för juli publiceras den 15 augusti 2023 kl. 6:00.

Fakta om statistiken 

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Statistiken för 2023 avser åldrarna 16–65 år om inget annat anges. Statistiken för 2022 avser åldrarna 16–64 år om inget annat anges.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens statistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

 

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se