Pressmeddelande, 03 april 2023

Rörelser på arbetsmarknaden vecka 13

Arbetsförmedlingen informerar om förra veckans utveckling på arbetsmarknaden.

Under veckan fick 5 485 personer ett arbete och 5 832 personer skrev in sig som arbetssökande. Antalet inskrivna arbetslösa uppgår nu till 335 593 personer, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 6,4 procent.*

Under mars månad har hittills 4 662 personer varslats om uppsägning. Siffrorna är preliminära och redovisas därför ej på länsnivå eller bransch.

Notera: Från och med idag 3 april 2023 slutar Arbetsförmedlingen att skicka ut veckostatistik på måndagar. Utskick om veckostatistiken infördes under pandemin då antalet varsel snabbt ökade och då arbetslösheten steg mycket under kort tid.
Traditionellt har Arbetsförmedlingen endast redovisat arbetslöshet som månadsstatistik och normalt jämför man arbetslöshet med samma månad föregående år. Detta för att ta hänsyn till de säsongsvariationer som förekommer under ett kalenderår.

För den som är intresserad finns veckostatistiken fortsatt på Arbetsförmedlingens hemsida: Veckostatistik (arbetsformedlingen.se)

Övrig statistik finns här: Statistik - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

*Veckostatistiken avser samtliga inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Den registerbaserade arbetskraften som ligger till grund för den relativa arbetslöshetsnivån avser åldrarna 16-65.

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se