Pressmeddelande, 26 januari 2024

Arbetsförmedlingen riskerar neddragningar

Arbetsförmedlingen riskerar att behöva minska antalet medarbetare med ett hundratal personer. Det är en konsekvens av den minskade förvaltningsbudgeten.

– I nuläget finns inte behov av någon stor omställning på myndigheten, men delar av organisationen kommer att behöva minska antalet medarbetare. Uppskattningsvis kommer det att beröra ett hundratal personer. Först ser vi dock över vilka möjligheter som finns till bland annat omplacering, säger vikarierande generaldirektör Lars Lööw.

Jämfört med förra året har Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag, det vill säga medel som ska gå till framför allt personal, minskat med drygt 250 miljoner kronor. Regeringen planerar att fortsätta med dessa besparingar 2025 och 2026.

Därför har myndigheten för i år infört en generell besparing på fem procent samt en fortsatt återhållsam rekrytering.  

Många områden ses över

– Det är naturligtvis väldigt tråkigt att kompetenta medarbetare riskerar att bli av med jobbet, men vi behöver göra detta utifrån våra ekonomiska förutsättningar. Det är tuffa besparingar, säger Lars Lööw.

Han framhåller dock att besparingarna inte bara handlar om personalneddragningar. Det finns många områden som ses över bland annat kring effektiviseringar, men också myndighetens utvecklingsarbete.

Nu inleds förhandlingar med de fackliga parterna i de delar av myndigheten där det finns risk för övertalighet. Därefter kan myndigheten komma att lägga ett varsel.

Fakta om besparingarna

  • Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag har minskat med drygt 250 miljoner från 2023 och den föreslagna tilldelningen de påföljande två åren innebär i praktiken fortsatta besparingar.
  • Sedan i våras har Arbetsförmedlingen sparat för att skapa en mjukare övergång till 2024. Besparingarna har skett genom en återhållsamhet av förvaltningsutgifter och rekrytering, samt att vissa provanställningar, visstidsanställningar och konsulttjänster avslutats.
  • Sedan april förra året har återhållsamheten tillsammans med naturliga avgångar medfört en personalminskning med cirka 960 personer, varav 300 konsulter.
  • Myndigheten har nu kommit en god bit på väg i sin anpassning till en lägre budget, men har fortfarande mer att göra. Målet är att vara i ekonomisk balans 2025.

Kontakt

Presskontakt: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se