Pressmeddelande, 06 september 2023

Arbetsförmedlingen bildar nytt vetenskapligt råd

Arbetsförmedlingen bildar ett vetenskapligt råd som samlar externa forskare med djupa kunskaper om olika delar av arbetsmarknaden. Medlemmar i det nybildade rådet är Lars Calmfors, Lina Aldén, Tommy Andersson, Moa Bursell, Lena Hensvik och Johan Vikström.

Analysarbetet är centralt i Arbetsförmedlingens verksamhet. Myndigheten ska löpande ta fram kunskapsunderlag och statistik om arbetsmarknaden och den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Ett vetenskapligt råd gör det lättare att ta del av och tillämpa aktuell forskning. Att Arbetsförmedlingen får in kloka synpunkter från några av de främsta experterna på områden inverkar i hög grad på myndighetens verksamhet.

– Jag är glad och tacksam att de här namnkunniga experterna vill vara med och hjälpa oss att utveckla verksamheten, säger Eva Samakovlis, analysdirektör på Arbetsförmedlingen.

Medlemmar i Arbetsförmedlingens vetenskapliga råd

Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi vid Stockholms universitet och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Hans forskning fokuserar på: orsaker till arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik; hur lönebildningen påverkar sysselsättning och tillväxt; lönebildning, facklig organisationsgrad och kollektivavtal; penning- och finanspolitik; hur olika institutionella arrangemang bidrar till en lämplig ekonomisk politik och hur ekonomisk forskning och politik samspelar. Han har varit och är mycket engagerad i ekonomisk-politisk rådgivning och debatt i Sverige och internationellt

Lina Aldén, docent i nationalekonomi vid Linnéuniversitet. Hennes forskning fokuserar på olika aspekter av social och ekonomisk ojämlikhet. Hon har studerat utrikes föddas integration på arbetsmarknaden, med ett särskilt fokus på egenföretagande, samt hur sexuell läggning påverkar inkomst, arbetsmöjligheter och familjebildning. Hon har också undersökt diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden och hur sociala könsnormer påverkar utbildningsval.

Tommy Andersson, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet och affilierad till Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskningsintressen inkluderar matchningsteori och algoritmiskt beslutsfattande. Han har bland annat tagit fram algoritmer för att matcha flyktingar med regioner som ökar deras jobbchanser, för att matcha elever med skolplatser i skolvalet och för att matcha njurdonatorer med lämpliga mottagare. Sedan 2019 är han ledamot av Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Moa Bursell, Docent i sociologi och lektor vid Mälardalens universitet och forskningsledare vid Institutet för framtidsstudier. Hon forskar om etniska stereotyper, etnisk inkludering, exkludering och gränsdragningar på arbetsmarknaden, samt när och var etnisk diskriminering uppstår på arbetsmarknaden. Hon forskar också på om användningen av artificiell intelligens i rekryteringsprocessen kan öka inkluderingen av missgynnade grupper.

Lena Hensvik, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och affilierad till Institutet för Arbetsmarknads- och Utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och Center for Economic Policy Research (CEPR). Hennes forskningsintresse är arbetsmarknadsekonomi med fokus på frågor som rör lönestruktur, företagens rekrytering och informella kontakters betydelse. Hon forskar bland annat på om elektroniska platsförslag kan leda till bättre matchningar och om avkastningen på matchningskvalitet beror på anställdas alternativa möjligheter på arbetsmarknaden.

Johan Vikström, forskare vid Institutet för Arbetsmarknads- och Utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Hans forskningsintressen omfattar aktiv arbetsmarknadspolitik, nya utvärderingsmetoder och hälsoekonomi. Hans forskning innefattar ämnen som konsekvenserna av privata utförare inom arbetsmarknadspolitiken, effekterna av arbetsmarknadsutbildning och Arbetsförmedlingens kontrolluppdrag, samt hur nedläggningar av arbetsplatser påverkar olika grupper.

 

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se