Pressmeddelande, 16 januari 2024

Färre långtidsarbetslösa när 2023 summeras

Trots att arbetslösheten började öka under förra året minskade antalet personer som varit utan arbete i 12 månader eller mer.

I slutet av december var drygt 349 000 personer inskrivna arbetslösa. Det sätter punkt för 2023, ett år som avslutades med en försvagad arbetsmarknad. I slutet av året ökade arbetslösheten och antalet varsel samtidigt som de lediga jobben blev färre.

− Ekonomin i stort försämrades vilket framför allt drabbade byggbranschen hårt. Vi ser även att branscher som är beroende av hushållens konsumtion, till exempel handel, hotell och restaurang, påverkas av det ekonomiska läget, säger Eva Samakovlis som är analysdirektör på Arbetsförmedlingen.

Trots detta minskade långtidsarbetslösheten under 2023. Antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i 12 månader eller mer var i december 2023 ungefär 139 000. Det är en minskning med drygt 8 000 jämfört med motsvarande månad för ett år sedan.

Arbetsförmedlingens prognos är likafullt att antalet långtidsarbetslösa kommer att öka i takt med att arbetsmarknaden försämras ytterligare.

− Situationen för långtidsarbetslösa blir svårare, inte minst för personer med kort utbildning. För att undvika att långtidsarbetslösheten biter sig fast och samtidigt förbättra kompetensförsörjningen behöver fler ta del av utbildningsinsatser, säger Eva Samakovlis.

Kort om arbetsmarknaden i december 2023

Inom parentes anges motsvarande siffror för december 2022.

  • 6,7 procent var inskrivna som arbetslösa (6,6).* Sammanlagt 349 349 personer (335 853).
  • 8,3 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (8,1).* Sammanlagt 41 864 ungdomar (38 174).
  • 139 328 av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i 12 månader eller mer (147 384).
  • 178 054 personer var öppet arbetslösa (155 719).
  • 171 295 personer deltog i program med aktivitetsstöd (180 134).
  • 33 558 personer anmälde sig som arbetssökande (31 085).
  • 18 972 personer fick arbete (20 949).
  • 4 456 personer varslades om uppsägning (2 493).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i december 2023.

Statistikkartor för alla län

Mer statistik

Verksamhetsstatistiken för januari publiceras den 13 februari 2024 kl. 6:00.

Fakta om statistiken    

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Statistiken för 2023 avser åldrarna 16-65 år om inget annat anges. Statistiken för 2022 avser åldrarna 16-64 år om inget annat anges.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens statistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se