Våld i nära relationer

Att ha kunskaper om våld i nära relationer är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande. Ta del av en introduktionsutbildning i ämnet våld i nära relationer.

Våldsbrott påverkar arbetsförmågan

Människor som utsätts för våldsbrott kan drabbas av allvarlig ohälsa samt förlust av arbete och inkomst. I värsta fall kan våldet leda till allvarliga bestående skador eller dödsfall. Att ställa frågor om våld innebär att personal kan få en förklaring till vad som skulle kunna vara orsaken till en arbetssökandes nedsatta arbetsförmåga eller bristande motivation till arbete. Frågor om våld ska endast ställas vid enskilda fysiska möten. Lämpligt sammanhang kan vara exempelvis när de personliga förutsättningarna kartläggs och det ställs frågor om hälsa.

Webbutbildning och användarstöd

Att ha kunskaper om våld i nära relationer är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och kunna hänvisa vidare för stöd och skydd. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) erbjuder en webbutbildning där du får en introduktion till ämnet våld i nära relationer. Arbetsförmedlingen har tagit fram en intervjuserie och ett användarstöd om ökad upptäckt av våld till leverantörer.

Webbutbildning om våld i nära relationer (webbkursomvald.se)

Arbetsförmedlingens intervjuserie om ökad upptäckt av våld

Användarstöd om ökad upptäckt av våld (pdf, 585 kB)

Frågeformulär om våld för kartläggning

Arbetsförmedlingen har tagit fram ett frågeformulär för kartläggning av erfarenheter av våld. Det ifyllda formuläret är ett stödmaterial som är belagt med sekretess och som ska förstöras efter användning. Du som leverantör behöver ha kunskap om hur våld kan påverka arbetsförmågan och vid behov veta vart du ska hänvisa kunden för stöd och skydd.

Frågeformulär om våld (pdf, 71 kB)

Hänvisning

Om det är en akut situation ska polisen kontaktas och socialtjänsten kan erbjuda skydd och stöd. För rådgivning finns Kvinnofridlinjen på telefonnummer 020-50 50 50.

Kontaktuppgifter till myndigheter och organisationer där det finns stöd att få