Våld i nära relationer

Webbkursen Ökad upptäckt av våld ger dig som leverantör kunskaper om våld i nära relationer. Till webbkursen finns också ett användarstöd.

Webbkurs för att öka upptäckten av våld

Under kursen kommer du att få mer kunskap om hur våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck kan påverka de arbetssökande som du träffar. Du kommer även att få kunskap om hur du i din yrkesroll kan ge stöd till våldsutsatta arbetssökande.

Kursen består av fem delar och tar sammanlagt cirka 60 minuter att göra. Du gör kursen på egen hand på en dator, surfplatta eller telefon. Om du går ur kursen och vill fortsätta senare, kom ihåg att klicka dig fram till där du slutade. I slutet av webbkursen ska du skriva ut ett kursbevis.

Ökad upptäckt av våld – webbkurs för leverantörer

Användarstöd

Användarstödet beskriver hur du som leverantör kan stödja en arbetssökande som har eller har haft erfarenhet av våld. Det gäller både dem som är utsatta för våld och dem som är förövare.

Ökad upptäckt av våld – användarstöd för leverantörer Pdf, 544 kB.

Introduktionsfilmer till webbkursen

Hur kan du prata om våld med de arbetssökande som du träffar? Och vad är bra att tänka på när du ska hjälpa våldsutsatta att komma i arbete? Arbetsförmedlingens medarbetare ger dig råd.

Varför är det viktigt att vi uppmärksammar våldsutsatthet hos arbetssökande?

Film

1 minut 54 sekunder

Tara Twana, sektionschef på Arbetsförmedlingen, förklarar.

Hur kan vi prata om våld med arbetssökande?

Film

1 minut 8 sekunder

Fadila Sadki, verksamhetsutvecklare på Arbetsförmedlingen, berättar.

Hur kan vi hjälpa arbetssökande att komma i arbete vid våldsutsatthet?

Film

1 minut 8 sekunder

Fadila Sadki, verksamhetsutvecklare på Arbetsförmedlingen, berättar.