För leverantörer

Aktuellt

Nyheter för leverantörer.

Systemstöd

Logga in, hantera företagsinformation, handlingar, begär ersättning, användarstöd.

Bli leverantör

Aktuella och planerade upphandlingar, lämna anbud, offentlighet och sekretess.

Våra tjänster

Information om våra upphandlade arbetsmarknadstjänster, bland annat rusta och matcha 2.

Frågor och svar

Frågor och svar samt kontaktvägar för leverantörer.

Digitala tjänster i kontakt med deltagare

Våra digitala tjänster som verktyg i din kontakt med deltagare.