För leverantörer

Aktuellt

Nyheter för leverantörer.

Systemstöd

Logga in, hantera företagsinformation, handlingar, begär ersättning, användarstöd.

Bli leverantör

Aktuella och planerade upphandlingar, lämna anbud, offentlighet och sekretess.

Våra tjänster

Information om våra upphandlade arbetsmarknadstjänster, bland annat rusta och matcha.

Administrativa frågor och svar

Frågor och svar samt kontaktvägar för leverantörer.

Rusta och matcha 2

Frågor och svar om uppdateringen av rusta och matcha.