Aktuellt

Nyheter för leverantörer, bland annat med anledning av coronaviruset.

Bli leverantör

Aktuella och planerade upphandlingar, lämna anbud, offentlighet och sekretess.

Webbstöd

Logga in, hantera företagsinformation, handlingar, begär ersättning, användarstöd.

Våra tjänster

Tjänster för arbetssökande är vårt största inköpsområde. Vi köper också varor och tjänster för internt bruk.

Digitala tjänster i kontakt med deltagare

Tips och stöd om hur du kan använda våra digitala tjänster som verktyg i din kontakt med deltagare.

Rusta och matcha

Tjänst för att rusta och matcha arbetssökande till jobb eller utbildning.