Statistik om arbetslöshet och arbetssökande

Här hittar du statistik i korthet över hur arbetslösheten såg ut i december 2021 och samma månad föregående år. Siffrorna bygger på våra registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och hur många som fått ett arbete.

Nya inskrivna och de som fått arbete

Varje månad skriver nya personer in sig som arbetssökande, samtidigt som andra lämnar oss för att de har fått arbete. I december 2021 såg flödet av inskrivna personer hos oss ut så här.

7,2% - totalt 370 455

personer var inskrivna som arbetslösa. Här ingår både de som kan ta ett arbete direkt och de som är sökande i program. Motsvarande siffra föregående år var 456 453 personer (-).

30 111

anmälde sig som arbetssökande. Motsvarande siffra föregående år var 39 660 personer.

26 181

fick ett arbete. Motsvarande siffra föregående år var 26 258 personer.

Samma period för ungdomar 18–24 år

8,7% - totalt 44 354

var inskrivna som arbetslösa. Motsvarande siffra föregående år var 62 742 personer (-).

6 684

anmälde sig som arbetssökande. Motsvarande siffra föregående år var 9 912 personer.

4 237

fick ett arbete. Motsvarande siffra föregående år var 4 920 personer.

Arbetssökande per a-kassa

I det här excel-dokumentet hittar du information om antal sökande, inskrivna arbetslösa, deltidsarbetslösa och timanställda per a-kassa.

Arbetssökande per a-kassa i december 2021 Excel, 1 MB. (Excel, 1 MB)

Söker du specifik statistik?

I vårt sökverktyg kan du sortera statistik på specifika områden, tidsperioder, åldersgrupper med mera.

Sök vecko- och månadsstatistik


Varför skiljer sig vår statistik från SCB:s?

Skillnaden beror bland annat på att vi utgår från olika dataunderlag och definitioner.

Därför är SCB:s och Arbetsförmedlingens siffror så olika