Statistik om arbetslöshet och arbetssökande

Här hittar du statistik i korthet över hur arbetslösheten såg ut i september 2021 och samma månad föregående år. Siffrorna bygger på våra registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och hur många som fått ett arbete.

Nya inskrivna och de som fått arbete

Varje månad skriver nya personer in sig som arbetssökande, samtidigt som andra lämnar oss för att de har fått arbete. I september 2021 såg flödet av inskrivna personer hos oss ut så här.

7,5% - totalt 387 724

personer var inskrivna som arbetslösa. Här ingår både de som kan ta ett arbete direkt och de som är sökande i program. Motsvarande siffra föregående år var 464 405 personer (9,0%).

34 987

anmälde sig som arbetssökande. Motsvarande siffra föregående år var 44 409 personer.

38 866

fick ett arbete. Motsvarande siffra föregående år var 40 202 personer.

Samma period för ungdomar 18–24 år

9,8% - totalt 50 328

var inskrivna som arbetslösa. Motsvarande siffra föregående år var 68 782 personer (12,8%).

10 329

anmälde sig som arbetssökande. Motsvarande siffra föregående år var 13 438 personer.

6 302

fick ett arbete. Motsvarande siffra föregående år var 7 731 personer.

Arbetssökande per a-kassa

I det här excel-dokumentet hittar du information om antal sökande, inskrivna arbetslösa, deltidsarbetslösa och timanställda per a-kassa.

Arbetssökande per a-kassa i september 2021 (excel, 1 MB)

Söker du specifik statistik?

I vårt sökverktyg kan du sortera statistik på specifika områden, tidsperioder, åldersgrupper med mera.

Sök vecko- och månadsstatistik


Varför skiljer sig vår statistik från SCB:s?

Skillnaden beror bland annat på att vi utgår från olika dataunderlag och definitioner.

Därför är SCB:s och Arbetsförmedlingens siffror så olika