زمانیکه بیکار میشوید

تماسهای شما با ادارۀ کاریابی بستگی به مدت بیکاری شما دارد. در صورتی که بدانید در سه ماه آینده کار خواهید داشت نمیتوانید جلسۀ برنامه ریزی با ما داشته باشید. در این مدت فقط میتوانید از خدمات الکترونیکی ما استفاده کنید.

نامنویسی کنید

شما در اولین روز بیکاری خود با استفاده از شناسۀ الکترونیکی میتوانید در وب سایت ادارۀ کاریابی نامنویسی کنید. با صندوق بیکاری خود تماس گرفته و درخواست غرامت کنید. در صورتی که سوالی در مورد آ-کاسا و عضویت خود دارید میتوانیدمستقیماً با آ-کاسا تماس بگیرید.

نامنویسی کنید

جلسۀ برنامه ریزی

در صورتی که میدانید که در طی 3 ماه آینده شروع به کار یا تحصیل خواهید کرد جلسۀ برنامه ریزی با ما نخواهید داشت. در صورتی که جلسۀ برنامه ریزی داشته باشید در طی آن جلسه در مورد کارهایی که باید انجام دهید وکمک هایی که میتوانید دریافت کنید اطلاعاتی کسب می کنید. این جلسه حدود 30 دقیقه طول می کشد و به همین دلیل بسیار مهم است که قبل از جلسه خود را کاملاً آماده کرده باشید. در طی این جلسه با همدیگر برنامه ای را طرح می کنیم که در مسیر شروع کار یا تحصیل به شما کمک کند.

قبل از جلسۀ برنامه ریزی

صفحۀ شخصی

شما میتوانید در صفحۀ شخصی برنامۀ خود را دنبال کنید. شما و مسئوا ادارۀ کاریابی با هم در مورد فعالیت هایی که برای شما مناسبترین است به توافق می رسید. این فعالیت ها ممکن بطور مثال شرکت در وبینار (سمینار اینترنتی)، نوشتن برنامک cv یا خواندن زبان سوئدی باشد بعد از آن شما خودتا یاید برنامه را پویا نگه دارید و برای رسیدن به اهداف خود اقدام کنید.

در صورتی که میدانید در طی 3 ماه آینده شروع به کار یا تحصیل می کنید در صفحۀ شخصی خود برنامۀ اتوماتیک دریافت می کنید.

صفحۀ شخصی

فعالیت های خود را گزارش دهید

شما هر ماه بایستی یک گزارش فعالیت تحویل دهید. اینکار برای دریافت حمایت صحیح در مسیر رسیدن به کار یا تحصیل و برای دریافت کمک هزینه استقرار زندگی و کار خود از صندوق بیمه های اجتماعی مهم است. شما باید گزارش فعالیت های خود را بین 1 تا 14 هر ماه بفرستید.

فعالیت های خود را گزارش دهید

از ما سوال کنید

در صورتی که نیاز به کمک دارید می توانید با یکی از مسئلین ادارۀ کاریابی یه صورت تلفنی تماس بگیرید یا چت کنید. شما همچنین میتوانید در مورد برنامه ها، تحصیلات و سایر پشتیبانی ها سوال کنید. سریعترین راه تماس با ما از طریق چت کردن است

چت کنید

دریافت کمکهای بیشتر و پیگیری

اگر مدت زمان بیشتری بیکار بوده اید، کمتر از 25 سال سن دارید و یا به تازگی وارد سوئد شده اید میتوانید با شرکت در برنامه های ما کمک های بیشتری دریافت کنید. با یکی از مسئولین ادارۀ کاریابی در مورد ارزیابی نیازهای ویژۀ خود صحبت کنید.

پشتیبانی از شما که بیکارید

پروندۀ خود را ببندید

شما باید زمانی که شروع به کار یا تحصیل می کنید به ما اطلاع دهید. این کار را به راحتی با کلیک کردن روی «Skriv ut dig» انجام می دهید. در صورتی که تصمیم به بستن پروندۀ خود در طی سه ماه گرفته باشید، ده روز قبل از تاریخ بستن پرونده تان به شما یادآوری می شود.

پروندۀ خود را ببندید