Frågor och svar om rusta och matcha

Du som deltar i rusta och matcha kommer att få stöd av en handledare när du söker jobb eller utbildning. Tillsammans gör ni upp en plan för hur du så snabbt som möjligt kan bryta din arbetslöshet. Om du inte hittar svaret på din fråga här nedan kan du vända dig till oss eller din handledare.

Hur vet jag om rusta och matcha gäller mig?

Var rusta och matcha finns och hur urvalet går till kan du läsa på den här sidan:

Rusta och matcha

Hur väljer jag leverantör?

Du väljer leverantör via Mina sidor.

Hur vet jag vilken leverantör som passar mig bäst?

På sidan Sök leverantör kan du söka efter information om leverantörer som utför verksamhet på din ort, språk- och branschkunskaper samt betyg i en fyrgradig skala. De leverantörer som får högst betyg av Arbetsförmedlingen– alltså lyckats bäst med att stötta deltagarna till jobb eller studier – får fyra stjärnor.

Sök leverantör

Betygen omfattar i nuläget endast Eda, Eskilstuna, Fagersta, Filipstad, Gotland, Hagfors, Hällefors, Karlskoga, Karlstad, Kristianstad, Torsby, Årjäng, Örebro och Östergötland, Umeå, Västerås, Trollhättan, Blekinge, Lidköping och Oskarshamn.

Vad händer om jag inte kan eller vill välja leverantör?

Om du inte vill eller kan välja leverantör blir du tilldelad den leverantör som finns närmast din bostadsadress.

Hur gör jag om jag vill byta leverantör?

Om du vill byta leverantör ska du ta kontakt med Arbetsförmedlingen och meddela vilken leverantör du vill byta till.

Kan jag välja en leverantör på en annan ort?

Du kan välja en leverantör på en annan ort än där du bor men tänk på att du får betala eventuella resor till leverantören själv.

Hur gör jag om jag har synpunkter eller klagomål på en leverantör?

Du kan använda de kontaktvägarna till Arbetsförmedlingen som finns. Du kan även skicka in dina synpunkter eller klagomål via den här sidan:

Synpunkter

Vad händer om jag inte deltar eller kommer till möten med leverantören?

Det är mycket viktigt att du kommer till möten och gör det som du och handledaren kommit överens om. Om du inte deltar kan du få en varning eller bli utan ersättning i en eller flera dagar.

Villkor för ersättning i program

Min leverantör säger att jag ska lämna ett intyg på att jag har ett jobb - varför då?

I rusta och matcha får leverantörerna betalt när du får jobb eller utbildning. Därför är det viktigt att leverantören får ett intyg som visar att du fått ett jobb. Be din arbetsgivare att skriva ett intyg som du sedan lämnar till leverantören.

Varför kan jag inte välja vilken leverantör jag vill?

Det kan bara bero på att leverantören har nått sitt kapacitetstak, det vill säga att den inte kan ta emot fler deltagare. Annars kan du alltid välja vilken leverantör du vill.

Hur länge varar rusta och matcha?

Målet är att du ska få jobb eller börja en utbildning så snabbt som möjligt men om det behövs kan du delta i rusta och matcha i tolv månader.

Kan jag som har en funktionsnedsättning ta del av tjänsten?

Ja, och om det behövs kan du få extra stöd från leverantören eller Arbetsförmedlingen för att kunna ta del av det stöd som leverantören ger.

Hur vet jag om jag kan få ta del av tjänsten eller inte?

Kontakta Arbetsförmedlingen för att ta reda på om du ingår i målgruppen.

Kan jag kombinera rusta och matcha med sfi?

Ja, du kan läsa på sfi samtidigt som du deltar i rusta och matcha.

Jag pratar inte så bra svenska - kan jag ändå ta del av tjänsten?

Ja, din leverantör kan hjälpa dig på det språk du talar, antingen med personal som talar ditt språk eller via tolk.

Vilken ersättning får jag under tiden jag är i tjänsten?

Du får aktivtetsstöd eller etableringsersättning från Försäkringskassan.

Om du deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen

Kan jag ha praktik i rusta och matcha?

Prata med din handledare om du är intresserad av detta. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om praktik.

Kan jag delta i rusta och matcha på deltid?

Ja, det kan till exempel vara aktuellt om du är föräldraledig på deltid. Du kan också delta i rusta och matcha om du läser sfi eller samhällsorientering.

Vilka öppettider har min leverantör?

Alla leverantörer ska ha öppet minst fyra timmar om dagen fyra dagar i veckan. Då ska du kunna vara i leverantörens lokal och träffa personal hos leverantören och få hjälp och stöd. Olika leverantörer kan ha olika öppettider. Se fliken "övrig information" här (söksidan) eller kontakta leverantören om du vill veta vilka öppettider just de har.

Hur avgör Arbetsförmedlingen om jag kan ta del av tjänsten eller inte?

Arbetsförmedlingen bedömer med hjälp av ett statistiskt bedömningsstöd om rusta och matcha är en tjänst som passar dig. Läs mer här:

Statistiskt bedömningsstöd

Kan min handledare hos leverantören se min planering på Mina sidor?

Nej, inte om du inte vill det.

Vad händer om jag flyttar medan jag är i rusta och matcha?

Då kan du välja en ny leverantör om du vill.

Kan jag delta på distans?

Om både du och handledaren tycker att det fungerar att du till viss del deltar hemifrån eller från någon annan plats så är det okej.

Detta projekt medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden