Frågor och svar om rusta och matcha

Du som deltar i rusta och matcha kommer att få stöd av en handledare när du söker jobb eller utbildning. Tillsammans gör ni upp en plan för hur du så snabbt som möjligt kan bryta din arbetslöshet. Om du inte hittar svaret på din fråga här nedan kan du vända dig till oss eller din handledare.

Hur vet jag om rusta och matcha gäller mig?

Var rusta och matcha finns och hur urvalet går till kan du läsa på den här sidan:

Rusta och matcha

Hur väljer jag leverantör?

Du ska meddela vilken leverantör du väljer vid ditt bokade möte med Arbetsförmedlingen. All information finns på Mina sidor eller så har du fått det av en arbetsförmedlare.

Sök leverantör

Hur vet jag vilken leverantör som passar mig bäst?

Skaffa information om leverantörerna och hur just de jobbar med rusta och matcha. Då kan du jämföra och välja den som ser ut att passa dig bäst.

Du kan börja med att klicka runt och läsa om leverantörerna på vår sida. Du kan också besöka leverantörernas hemsidor eller kontakta dem.

Sök leverantör

Vad händer om jag inte vill välja leverantör?

Om du inte vill eller kan välja leverantör blir du placerad hos den leverantör som finns närmast din bostadsadress.

Hur gör jag om jag vill byta leverantör?

Om du vill byta leverantör ska du ta kontakt med Arbetsförmedlingen och meddela vilken leverantör du vill byta till.

Kan jag välja en leverantör på en annan ort?

Du kan välja en leverantör på en annan ort än där du bor men tänk på att du får betala eventuella resor till leverantören själv.

Hur gör jag om jag har synpunkter eller klagomål på en leverantör?

Du kan använda de kontaktvägarna till Arbetsförmedlingen som finns. Du kan även skicka in dina synpunkter eller klagomål via den här sidan:

Synpunkter

Vad händer om jag inte deltar eller kommer till möten med leverantören?

Det är mycket viktigt att du kommer till möten och gör det som du och handledaren kommit överens om. Om du inte deltar kan du bli av med din ersättning från Försäkringskassan.

Varning eller förlorad a-kassa

Min leverantör säger att jag ska lämna ett intyg på att jag har ett jobb - varför då?

I rusta och matcha får leverantörerna betalt när du får jobb eller utbildning. Därför är det viktigt att leverantören får ett intyg som visar att du fått ett jobb. Be din arbetsgivare att skriva ett intyg som du sedan lämnar till leverantören.

Varför kan jag inte välja vilken leverantör jag vill?

Det kan bara bero på att leverantören har nått sitt kapacitetstak, det vill säga att den inte kan ta emot flera. Annars kan du alltid välja vilken leverantör du vill.

Hur länge varar rusta och matcha?

Målet är att du ska få jobb eller börja en utbildning så snabbt som möjligt men om det behövs kan du delta i rusta och matcha i tolv månader.

Kan jag som har en funktionsnedsättning ta del av tjänsten?

Ja, och om det behövs kan du få extra stöd från leverantören eller Arbetsförmedlingen för att kunna ta del av det stöd som leverantören ger.

Hur vet jag om jag kan få ta del av tjänsten eller inte?

Om du bor i en av de 85 kommunerna där rusta och matcha finns och ingår i målgruppen så får du reda på det av oss.

Kan jag kombinera med sfi?

Ja, men först efter att du och din handledare har kommit överens om det.

Jag pratar inte så bra svenska - kan jag ändå ta del av tjänsten?

Ja, din leverantör ska erbjuda delar av stödet på ditt språk. Det går också att läsa sfi under tiden du är i rusta och matcha.

Vilken ersättning får jag under tiden jag är i tjänsten?

Du kan få aktivtetsstöd eller etableringsersättning från Försäkringskassan.

Om du deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen

Jag har fått kallelse till Arbetsförmedlingen men jag är hos en leverantör - ska jag ändå gå till mötet?

Ja, det är viktigt att du kommer till mötet.

Kan jag ha praktik i rusta och matcha?

Ja, om en praktik ökar möjligheten för dig att få ett jobb. Prata med din handledare om du är intresserad av detta. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om praktik.

Kan jag delta i rusta och matcha på deltid?

Ja, det kan till exempel vara aktuellt om du är föräldraledig på deltid. Du kan också delta i rusta och matcha om du läser sfi eller samhällsorientering.

Vilka öppettider har min leverantör?

Alla leverantörer ska ha öppet minst fyra timmar om dagen fyra dagar i veckan. Då ska du kunna vara i leverantörens lokal och träffa personal hos leverantören och få hjälp och stöd. Olika leverantörer kan ha olika öppettider. Se fliken "övrig information" här (söksidan) eller kontakta leverantören om du vill veta vilka öppettider just de har.

Hur avgör Arbetsförmedlingen om jag kan ta del av tjänsten eller inte?

Arbetsförmedlingen använder sid av ett statistiskt bedömningsstöd för att bedöma om rusta och matcha är en tjänst som passar dig. Läs mer här:

Bedömning

Kan min handledare hos leverantören se min planering på Mina sidor?

Nej, inte om du inte vill det.

Vad händer om jag flyttar medan jag är i rusta och matcha?

Om du flyttar till en ort där rusta och matcha inte finns kan du inte fortsätta. Meddela oss om du ska flyttar så vi kan göra en ny planering.

Kan jag delta på distans?

Om både du och handledaren tycker att det fungerar att du till viss del deltar hemifrån eller från någon annan plats så är det okej.

Detta projekt medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden