Frågor och svar om rusta och matcha

Du som deltar i rusta och matcha kommer att få stöd av en handledare när du söker jobb eller utbildning. Tillsammans gör ni upp en plan för hur du så snabbt som möjligt kan bryta din arbetslöshet. Om du inte hittar svaret på din fråga här nedan kan du vända dig till oss eller din handledare.

Hur vet jag om rusta och matcha gäller mig?

Det är Arbetsförmedlingen som bedömer om rusta och matcha är aktuellt för dig. Vid uppföljningssamtalet med oss gör Arbetsförmedlingen en bedömning om du är aktuell för rusta och matcha. Vid bedömningen tar vi hjälp av ett statistiskt bedömningsstöd. Blir du under samtalet anvisad till rusta och matcha behöver du inom fem arbetsdagar meddela oss vilken leverantör av stödet du vill ha.

Rusta och matcha

Hur väljer jag leverantör?

Om Arbetsförmedlingen bedömer att du är aktuell för rusta och matcha väljer du leverantör via Mina sidor eller ringer till oss och meddelar vilken leverantör av stödet du vill ha.

Hur vet jag vilken leverantör som passar mig bäst?

På sidan Sök leverantör kan du söka efter information om leverantörer som utför verksamhet på din ort, språk- och branschkunskaper samt betyg i en fyrgradig skala. De leverantörer som får högst betyg av Arbetsförmedlingen – alltså de som har lyckats bäst med att stötta deltagarna till jobb eller studier – får fyra stjärnor. Leverantörernas betyg uppdateras stegvis. Det innebär att leverantörer på vissa orter kan sakna betyg. Leverantören kan ha ett bra resultat även om de ännu inte är betygsatta.

Sök leverantör

Betygen omfattar i nuläget endast Arjeplog, Arvidsjaur, Göteborg, Härjedalen, Luleå, Malmö, Nyköping, Stockholm och Östersund samt Eda, Eskilstuna, Fagersta, Filipstad, Gotland, Hagfors, Hällefors, Karlskoga, Karlstad, Kristianstad, Torsby, Årjäng, Örebro och Östergötland, Umeå, Västerås, Trollhättan, Blekinge, Lidköping och Oskarshamn.

Vad händer om jag inte kan eller vill välja leverantör?

Om du inte kan eller vill välja leverantör använder vi ett ickevalsalternativ. Du får då stöd av den leverantör som har sin verksamhet närmast där du bor.

Hur gör jag om jag vill byta leverantör?

Om du vill byta leverantör ska du ta kontakt med Arbetsförmedlingen och meddela vilken leverantör du vill byta till.

Kan jag välja en leverantör på en annan ort?

Du kan välja en leverantör på en annan ort än där du bor men tänk på att du får betala eventuella resor till leverantören själv.

Hur gör jag om jag har synpunkter eller klagomål på en leverantör?

Du kan använda de kontaktvägarna till Arbetsförmedlingen som finns. Du kan även skicka in dina synpunkter eller klagomål via den här sidan:

Synpunkter

Vad händer om jag inte deltar eller kommer till möten med leverantören?

Det är mycket viktigt att du kommer till möten och gör det som du och handledaren kommit överens om. Om du inte deltar kan du få en varning eller bli utan ersättning i en eller flera dagar.

När du deltar i ett program

Vilken ersättning får jag under tiden jag är i stödet?

Du får aktivtetsstöd eller etableringsersättning från Försäkringskassan.

När du deltar i ett program

Om du deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen

Min leverantör säger att jag ska lämna ett intyg på att jag har ett jobb - varför då?

I rusta och matcha får leverantörerna betalt när du får jobb eller utbildning. Därför är det viktigt att leverantören får ett intyg som visar att du fått ett jobb. Be din arbetsgivare att skriva ett intyg som du sedan lämnar till leverantören.

Varför kan jag inte välja vilken leverantör jag vill?

Det kan till exempel bero på att leverantören har nått sitt kapacitetstak, det vill säga att den inte kan ta emot fler deltagare. Annars kan du alltid välja vilken leverantör du vill.

Hur länge varar rusta och matcha?

Arbetsförmedlingen tar beslut om sex månader åt gången och maximalt kan du delta i rusta och matcha i tolv månader.

Kan jag som har funktionsnedsättning ta del av tjänsten?

Ja, och om det behövs kan du få extra stöd från leverantören eller Arbetsförmedlingen för att kunna ta del av det stöd som leverantören ger.

Hur vet jag om jag kan få ta del av stödet eller inte?

Det får du veta under ditt uppföljningssamtal med oss. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar vem som har rätt att delta i rusta och matcha.

Kan jag kombinera rusta och matcha med sfi?

Ja, du kan läsa på sfi samtidigt som du deltar i rusta och matcha om du kan tillgodogöra dig innehållet i rusta och matcha.

Jag pratar inte så bra svenska - kan jag ändå ta del av tjänsten?

Ja, din leverantör av rusta och matcha kan hjälpa dig på det språk du talar, antingen med personal som talar ditt språk eller via tolk som leverantören anlitar.

Kan jag ha praktik i rusta och matcha?

Prata med din handledare om du är intresserad av detta. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om praktik.

Kan jag delta i rusta och matcha på deltid?

Ja, det kan till exempel vara aktuellt om du är föräldraledig på deltid. Du kan också delta i rusta och matcha om du läser sfi eller samhällsorientering.

Vilka öppettider har min leverantör?

Olika leverantörer kan ha olika öppettider. Alla leverantörer ska ha öppet minst fyra timmar om dagen fyra dagar i veckan. Då ska du kunna vara i leverantörens lokal och träffa personal hos leverantören och få hjälp och stöd. På Sök leverantörsidan hittar du vilka öppettider och kontaktuppgifter leverantörerna har under rubriken Övrig information.

Sök leverantör

Hur avgör Arbetsförmedlingen om jag kan ta del av tjänsten eller inte?

Arbetsförmedlingen bedömer med hjälp av ett statistiskt bedömningsstöd om rusta och matcha är en tjänst som passar dig.

Statistiskt bedömningsstöd

Kan min handledare hos leverantören se min planering på Mina sidor?

Din handledare har inte tillgång till din planering på Mina sidor. Om du väljer att visa din planering för din handledare går det bra.

Vad händer om jag flyttar medan jag deltar i rusta och matcha?

När det sker en förändring i din planering, som exempelvis en flytt, gör vi en ny planering om du fortfarande är aktuell för rusta och matcha. Då kan du välja en ny leverantör om du vill.

Kan jag delta på distans?

Om både du och handledaren tycker att det fungerar att du till viss del deltar hemifrån eller från någon annan plats så är det okej. En del av mötena är obligatoriska på plats hos leverantörerna och får inte ske på distans.