استفاده کردن از گزارش فعالیت

به این نوع این خدمات کار می کند جای که شما فعالیت های خود را گزارش می دهد. گزارش فعالیت در وب سایت به سوئدی، انگلیسی و عربی وجود دارد

Stäng

به این صورت شما مشخصات خود را پر کنید به سوئدی (به سوئدی)

در این فیلم ما به شما گام به گام نشان می دهیم که شما چگونه فعالیت های خود را در سایت ما گزارش می دهید.

 تغییر زبان

با ورود به گزارش فعالیت، می توانید زبان را در صفحه اول و همچنین بالای صفحه گزارش فرستاده شده انتخاب کنید. شما می توانید زبان را با کلیک روی Languages )زبان( انتخاب کنید.

خوب است بدانید:

  • اگر شما گزارش فعالیت های خود را به صورت پی دی اف کاپی کنید انزمان فقط به زبان سوئدی نشان داده می شود. برای اینکه شما بتوانید آن را به اداره بیمه بیکاران و دیگر اداره های دولتی سوئد استفاده کنید.

به این صورت فعالیت ها را گزارش می دهید

1. روی “ Logga in ” کلیک کنید                      

Bild på var man loggar in

2. با یکی از روش های زیر وارد صفحه شوید:

  • شناسۀ بانکی موبایل که در تلفن موبایل خود نصب کرده اید
  • شناسۀ بانکی که در کامپیوتر خود نصب کرده باشید
  • کارت شناسائی الکترونیکی تلیا
  • Freja e-id plus.

3. به گزاش فعالیت ها کلیک کنید Till aktivitetsrapporten به روی

Bild på Till aktivitetsrapporten

4. شروع به گزارش دادن فعالیت ها نمیاید، از طریق پر کردم اطلاعات در مورد خود شما:

  • فعالیت های اجباری و شغل های تعیین شده
  • فعالیت های توصیه شده و پیشنهادات سایت

لیک کنید فعالیت را انجام داده اید و تاریخ فعالیت را انتخاب کرده اید، در صورت آماده بودن کلیک klar به تمام کنید.

Bild på olika aktiviteter

5. فعالیت های خود را با کلیک روی افزودن فعالیت جدید اضافه کنید

Bild på knapp Lägg till aktiviteter

یک فعالیت را از لیست/ انتخاب کنید. اطلاعاتی که پرسیده می شود را تکمیل کنید. روی “Spara” کلیک کنید.

نوع فعالیت

اطلاعاتی که پرسیده می شود

اطلاعاتی که پرسیده می شود

درخواست کردید، نام شهر تاریخ، نام کارفرما، چه کاری/شغلی

رزومه (cv) تحویل داده ام اعلام علاقمندی کرده ام/

درخواست کردید، نام شهر تاریخ، نام کارفرما، چه کاری/شغلی

مصاحبه

درخواست کردید، نام شهر تاریخ، نام کارفرما، چه کاری/شغلی

جلسۀ ملاقات جهتاستخدام/بکارگماری

تاریخ، نوع شغل/زمینۀ شغلی

کار کرده ام

کارفرما تاریخ شروع، تاریخ خاتمه، ابعاد*، نام

تحصیل کرده ام

آموزشگاه تاریخ شروع، تاریخ خاتمه، ابعاد**، نام

در تیم مشارکت براینوتوانبخشی شرکت می کنم

خود را شرح دهید تاریخ شروع، تاریخ خاتمه، فعالیت

فعالیت دیگری

خود را شرح دهید تاریخ شروع، تاریخ خاتمه، فعالیت

* وسعت فعالیت ها میتواند تمام وقت، نیمه وقت و یا استخدام ساعتی باشد

** ابعاد تحصیل می تواند تمام وقت یا پاره وقت باشد

6. اگر گزارش درست است، روی ارسال گزارش فعالیت خود کلیک کنید

Bild på knappen Skicka in din aktivitetsrapport

گزارش فعالیت خالی را ارسال کنید

اگر شما چیزی برای گزارش دادن ندارید، می توانید گزارش فعالیت خالی را ارسال کنید. اما در نظر داشته باشید که این ممکن است روی حقوق کمکی شما از طریق صندوق بیمه بیکاران و یا صندوق بیمه همگانی تاثیر بگذارد.

برای ارسال یک گزارش خالی روی ارسال گزارش فعالیت خود کلیک کنید به مرحله ششم مراجعه کنید. قبل از اینکه یک گزارش خالی را ارسال کنید، فرصتی برای توضیح خواهید داشت. گزارش خالی را با کلیک روی دکمه " skicka " یعنی ارسال کلیک کنید.

Bild på Tom aktivitetsrapport