وقتی که مریض می شوید

اگر شما مریض هستید یا از کودک مراقبت می کنید شما نیاز دارید که به اداره کاریابی اطلاع دهید. در کدام موقعیتها شما بایستی این کار را انجام دهید بستگی به این دارد که چه نوع درآمدی را دریافت می کنید. اگر شما به طور مثال در یکی از برنامه های ما شرکت دارید، در این صورت شما بایستی همیشه به ما گزارش دهید اگر مریض هستید.

وقتی شما در یک برنامه شرکت دارید

اگر شما نمیتوانید در فعالیتهای برنامه ریزی شده تان شرکت کنید شما بایستی اولین روزی که مریض می شوید به ما گزارش دهید. اگر شما گزارش ندهید درآمدی نخواهید داشت در طول زمان مریضی تان. اگر بیشتر از هفت روز مریض هستید نیاز دارید که گواهی دکتر به اداره کاریابی تحویل بدهید برای حفظ درآمد خودتان.

شما نیز همچنین بایستی اطلاع به ما دهید اگر خانه می مانید برای مراقبت از کودک و این کار را راحت ترین روش در صفحه اینترنتی ما می توانید انجام دهید.

شما که درآمدی دارید از طریق یک نوع حمایت فعالیت، درآمد توسعه یا درآمد استقرار در جامعه و در یک برنامه شرکت دارید.

اینها برنامه های ما هستند:

  • آموزش بازار کار
  • اعتبارسنجی
  • کارآموزی
  • حمایت برای شروع تجارت
  • اقدامات آماده سازی
  • پروژه با تمرکز به سیاست بازار کار
  • ضمانت توسعه و کار
  • ضمانت کار برای نوجوانان
  • برنامه استقرار در جامعه

وقتی که شما از صندوق بیکاری درآمد دارید و یا اینکه می خواهید درخواست بدهید

اگر قراری با ما دارید، باید دوباره وقت بگذارید. برخی از تماس‌های برنامه‌ریزی زمانی که وارد صفحات من (Mina sidor) می‌شوید می‌توانند دوباره زمان‌بندی شوند. اگر نمی‌توانید زمان را از طریق صفحات من تغییر دهید، ما به شما کمک می‌کنیم زمان را از طریق چت، که می‌توانید در بخش تماس با ما (Kontakta oss) پیدا کنید، دوباره رزرو کنید. سپس به صندوق تامین اجتماعی (a-kassa) شما اطلاع خواهیم داد که بیمار هستید یا از کودکان مراقبت می کنید. همچنین باید در گزارش زمان به صندوق تامین اجتماعی خود، مریض بودن یا مراقبت از کودکان خود را تکمیل کنید. مهم است که در اولین روز سالم برای خود یا فرزندتان با ما تماس بگیرید.

اگر شما یا فرزندتان برای مدت کوتاهی بیمار هستید، لازم نیست به ما اطلاع دهید، اما باید هنگام درخواست غرامت از صندوق تامین اجتماعی خود، در گزارش زمانی که بیمار بوده اید یا از کودکان مراقبت کرده اید، آن را تکمیل کنید.

اگر شما یا فرزندتان بیش از دو هفته بیمار هستید، باید با ما تماس بگیرید. ساده ترین راه برای انجام این کار از طریق چت است که می توانید در قسمت تماس با ما (Kontakta oss) پیدا کنید. سپس به صندوق تامین اجتماعی شما اطلاع خواهیم داد که بیمار هستید یا از کودکان مراقبت می کنید. همچنین باید در گزارش زمان به صندوق تامین اجتماعی خود، مریض بودن یا مراقبت از کودکان خود را تکمیل کنید. مهم است که در اولین روز سالم برای خود یا فرزندتان با ما تماس بگیرید.

وقتی بیمارهستید یا ازکودک بیمارمراقبت می کنید، از مزایای بیکاری برخوردارنیستید. برای درخواست مثلاً کمک هزینه بیماری یا مزایای موقت والدین در زمان غیبت، باید با صندوق بیمه های همگانی تماس بگیرید.

زمانی که شما درآمدی از صندوق بیکاری و یا از اداره تامین اجتماعی دریافت نمی کنید

اگر یک قرارملاقات با ما دارید، باید زمان را دومرتبه تنظیم کنید. بعضی از تماس های پلانگذاری را میتوان در زمانیکه به Mina sidor داخل میشوید، دومرتبه تنظیم کنید. اگر نمیتوانید زمان را از طریق Mina sidor تغییر بدهید، ما به شما کمک میکنیم تا از طریق چتی که در قسمت Kontakta oss است، دومرتبه زمان را ریزرف کنید.