Myndighets­samverkan för digital tillgänglighet

För att öka den digitala tillgängligheten driver vi tillsammans med flera andra myndigheter samverkansgruppen Myndighets­samverkan IT-Tillgänglighet – MITT.

Tjänster tillgängliga för alla

Digitala kommunikationskanaler och tjänster blir ett allt vanligare sätt att få information och hjälp. Därför behövs lösningar som är tillgängliga för alla. Samverkansgruppen MITT har som mål att myndigheternas kunder ska kunna ta del av information och tjänster, oavsett förmåga. Genom att myndigheterna samverkar används också samhällets resurser mer effektivt. MITT består av representanter från flera svenska myndigheter, regioner och landsting. Gruppen arbetar med erfarenhetsutbyte och med att utveckla sina kunskaper om hur myndigheter säkrar den digitala tillgängligheten.

MITT träffas två till fyra gånger per år och tar upp aktuella och relevanta ämnen, ofta med inbjudna experter inom olika områden. Träffarna planeras och administreras av Post- och telestyrelsen och Arbetsförmedlingen.

Medlemmar i MITT

MITT har cirka 150 medlemmar. Några som deltar i MITT är:

 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsmiljöverket
 • Försäkringskassan
 • Helsingborgs stad
 • Järfälla kommun
 • Jönköpings kommun
 • Kronofogden
 • Länsstyrelsen i Örebro län
 • Migrationsverket
 • Myndigheten för delaktighet – MFD
 • Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor – MUCF
 • Pensionsmyndigheten
 • Polisen
 • Post- och Telestyrelsen – PTS
 • Skatteverket
 • Specialpedagogiska Skolmyndigheten – SPSM

Vi förbättrar vår digitala service

I Arbetsförmedlingens målbild för 2021 ingår att vi ska ha ett väl utvecklat it-stöd och en förbättrad service via digitala kanaler. Då är det viktigt att våra tjänster är tillgängliga för alla. Det är en av anledningarna till att vi tog initiativet till samverkansgruppen MITT.

Vill du delta i samarbetet?

Välkommen med en förfrågan till Post- och telestyrelsen.

Kontakta Post- och telestyrelsen