Samarbeten

Digital tillgänglighet

Digitala tjänster, samarbeten mellan myndigheter.

Krami

Vägledning för personer som vill lämna kriminalitet.

Mot organiserad brottslighet

Arbete mot bidragsbrott och bedrägerier.

Nationella minoriteter

Skydd, rättigheter, samråd.

Romsk inkludering

Romers situation på arbetsmarknaden.

SKL

Kompetensförsörjning, utveckling, stöd vid särskilda behov.