Nystartsjobb

Nystartsjobb ger dig som varit arbetslös länge eller varit borta från arbetslivet till exempel på grund av sjukdom en chans att börja om.

Vad

Med nystartsjobb får du som varit borta från arbetslivet en längre tid en chans att komma tillbaka igen. Den som anställer dig får samtidigt ett bidrag till din lön. Nystartsjobb kan vara antingen en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning på hel- eller deltid.

För vem

Nystartsjobb är för dig som har varit arbetslös en längre tid, eller som är nyanländ i Sverige och deltar i etableringsprogrammet. Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos oss. Du behöver också uppfylla något av följande.

Du har fyllt 25 år och under minst 12 av de senaste 15 månaderna har:

 • varit arbetslös och anmäld som arbetssökande hos oss eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program
 • fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning
 • fått försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd av kommunen och samtidigt varit arbetslös.

Du har fyllt 20 år men inte 25 och under minst 6 av de senaste 9 månaderna har:

 • varit arbetslös och anmäld som arbetssökande hos oss eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program
 • fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning
 • fått försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd av kommunen och samtidigt varit arbetslös.

Du har också möjlighet till nystartsjobb om du har fyllt 20 år och

 • är nyanländ och deltar etableringsprogrammet (eller har en etableringsplan)
 • är nyanländ och har under de senaste 36 månaderna fått uppehållstillstånd eller uppehållskort som familjemedlem till en EU/EES-medborgare
 • deltar i jobb- och utvecklingsgarantin
 • har dömts till fängelse och beviljats vistelse utanför anstalten eller är villkorligt frigiven men utan att ha fullgjort ett år av prövotiden.

Så här fungerar det

Om du uppfyller något av villkoren och vill få en anställning med nystartsjobb gör du så här:

 • Hitta en arbetsgivare som vill anställa dig, antingen via egna kontakter eller via oss.
 • Be arbetsgivaren skicka in en ansökan till oss.

Nystartsjobb - när du anställer personer som varit utan arbete en längre tid

 • Sammanställ den tid du varit frånvarande från arbetslivet genom att fylla i blanketten ”Arbetssökandes sammanställning inför nystartsjobb”. Komplettera med eventuella intyg, till exempel från Försäkringskassan.

Blankett: Arbetssökandes sammanställning inför nystartsjobb

Sammanställningen och eventuella intyg lämnar du till oss efter att vi har tagit emot arbetsgivarens ansökan.

 • Om du är ny i Sverige behöver du ha ett beslut om uppehållstillstånd eller uppehållskort från Migrationsverket.
 • Vi beslutar om arbetsgivaren får anställa dig med nystartsjobb.

Ekonomiskt stöd

Du har rätt till den lön och de anställningsförmåner som står i arbetsgivarens kollektivavtal. Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal ska du ändå ha lön och förmåner som är likvärdiga med kollektivavtalet.

Försäkring

Arbetsgivaren förbinder sig att erbjuda kollektivavtalade anställningsförmåner.

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.