När du deltar i ett program

Anmäla frånvaro när du är sjuk

Om du blir sjuk, så här anmäler du frånvaro.

Anmäla frånvaro för vård av barn (VAB)

Om du vårdar sjukt barn, VAB, så här anmäler du frånvaro.

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Ersättning från Försäkringskassan när du deltar i program, så här ansöker du.

Jobb- och utvecklingsgarantin

Om du varit arbetslös under lång tid, stöd du kan få för att bryta din arbetslöshet.

Etableringsprogrammet

Aktiviteter och utbildning för att lära dig svenska, hitta ett jobb.

Jobbgarantin för ungdomar

För dig under 25 år, stöd du kan få för att snabbt hitta jobb eller studier.

Etableringsersättning

Ersättning från Försäkringskassan i etableringsprogrammet, så här ansöker du.

För dig som har en etableringsplan

Inskriven före 1 januari 2018, anmäl frånvaro och månadsrapportera.

När du fått uppehållstillstånd

Så här gör du för att delta i etableringsprogrammet.

Varning eller förlorad ersättning i program

Om villkor, varning, förlorad ersättning från Försäkringskassan.