Din rätt att använda nationella minoritetsspråk

Talar du samiska, finska, meänkieli, jiddisch eller romani chib? Här får du veta vilka språkliga rättigheter du har och vilka krav du kan ställa på oss.

Nationella minoritetsspråk på vår webbplats

På vår webbplats finns information om vad som gäller när du blir arbetslös, översatt på de nationella minoritetsspråken.

Våra tjänster

Särskilt starka rättigheter för finska, meänkieli och samiska

Du som talar finska, meänkieli eller samiska har i egna ärenden rätt att kommunicera med oss skriftligt på ditt språk. I vissa fall har du möjlighet att även kommunicera muntligt med oss på ditt språk, oftast med hjälp av tolk. Det beror bland annat på var i landet du bor. Bor du inom minoritetsspråkets förvaltningsområde har du alltid rätt att kommunicera muntligt med oss på ditt språk.

I vissa fall har du dessutom rätt att få en skriftlig översättning av beslut och beslutsmotivering i ditt ärende på finska, meänkieli respektive samiska.

Jiddisch och romani chib

Enligt minoritetslagen är det endast samiska, finska och meänkieli som har särskilt starka rättigheter och som behöver erbjudas service enligt vad som beskrivs ovan. Jiddisch och romani chib är territoriellt obundna minoritetsspråk, vilket betyder att de har funnits länge i Sverige men inte kan knytas till särskilda geografiska områden. De språken har ett mer allmänt formulerat skydd. Arbetsförmedlingen har valt att likställa alla fem nationella minoritetsspråk och erbjuder samma service på alla dessa språk i våra digitala kanaler och i personliga distansmöten.

Alla nationella minoritetsspråk ska skyddas och främjas

Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Som nationella minoriteter räknas judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Lagen säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Den som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt att lära sig, utveckla och använda sitt minoritetsspråk. Myndigheterna ska lyssna på de nationella minoriteterna och ta hänsyn till deras behov.

Myndigheterna har skyldighet att informera dig om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige.

Läs mer

Här kan du läsa mer om minoritetsspråk och dina rättigheter:

Minoritet.se

Institutet för språk och folkminnen

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Länsstyrelsen i Stockholms län (övriga språk)

Sametinget (samiska)