Tirro čačimos te les azna pol nationalno minoritenge śiba

Des duma samisko, finlandeza, meänkieli, žîdishko vaj romani śib? Kathe si te arakhes save čačimata situt te des duma tirri śib aj so situt čačimos te manges amendar.

Nationalno minoritenge śiba pe amari internetoski rig

Pe amari internetoski rig si informatzia pa so pasuilpe kana san bi butčjake, tolmačime pa sa le nationalno minoritenge śiba.

Amare servisurja

Specialo zurale čačimata silen le filandezurja, meänkielurja aj samiskurja

Tu savo des duma finlandeza, meänkieli vaj samisko situt čačimos ne tirri individualo situatzia te kers xramosardo sfato amentza pe tirri śib. Univar shaj te aveltut posibiliteto vi te shaj te keres verbalo sfato amentza pe tirri śib, butivar si tolmačjo savo žutil. Kado zavisîlspes pala kaj bešes ando čem. Te si ke bešes ne minoritenge śibake garutnengotan (förvaltningsområde) situt sakon data čačimos te keres verbalo sfato amentza pe tirri śib.

Ne uni situatzi opral maj but situt čačimos te delpestuke jekh xramosardi translacija po zakono so dineapes aj le motivurja ko zakono ne tirri situatzia po finladeza, meänkieli aj respektivo po samisko.

Žîdishko aj romani śib

Pala o zakono pa minoriteturia – minoritetslagen si ferdi samitsko, finlanditsko taj meänkieli kaj inkren spesialne zurale čačimata taj kaj trobul pe te del pe sa kodja serviso kaj so hramol pe opral. Jiddisch taj romani šib si teritorialne minoritetne šiba kaj naj panglimos ande jek tan, kodja žnačil ke kadal šiba sas but vramia ando Švedo ferdi či birin te aven pangle kaj spesialne geograficne tana. Kadale šiben si jek maj generalno formularno protektsia. Arbetsförmedlingen alosardas te inkrel sa e panš natsionalne minoritetne šiben sa kadja taj oferulij sa kodja serviso pe sa kadal šiba ande amare digitalne kanalura taj ande personalne distansove khedimata.

Sa le nationalno minoritenge śiba musaj te aven protežime aj te aven vazdime

Ando 1 januvari 2010 deapes avri e kris pol nationalno minoriteturja aj le minoritenge śiba. Sar nationalno minoriteturja ginavelpes le žîdovurja, le rom, le samurja, švedoske finlandezurja aj le tornedalurja. Le nationalno minoritenge śiba si Žîdishko, romani śib, samisko, finlandeza aj meänkieli.

E kris mothol ke le nationalno minoritenge śiba musaj te aven protežime aj te aven vazdime. Kodo so si katar jekh nationalno minoriteto musaj te avel les čačimos te sikavelpes, te bariol peski śib aj te uzil peski minoriteto śib. Le statoske institutzi musaj te šunel pol nationalno minotiteturja aj te len sama pa lenge trebujimos.

Le statoske institutzi silen obligacija te den tut informatzia pa tirre čačimata, bi te lel pes sama po savo nationalno minoriteto śib des duma aj kaj ando Švedo bešes.

Dźin maj but

Kathe shaj te dźines maj but pa minoritenge śiba aj pa tirre čačimata:

Minoritet.se

Instituto pol śiba aj manušenge aminte

E kris pol nationalno minoriteturja aj le minoritenge śiba

Länsstyrelso ando Stockholmo (diferitno śib)

Sametingeto (samisko)