Arbetsförmedlingens
författningssamling (AFFS)

Arbetsförmedlingens författningssamling (AFFS) innehåller gällande föreskrifter och allmänna råd för Arbetsförmedlingen. Samlingen innehåller även gällande föreskrifter och allmänna råd från tidigare Arbetsmarknadsstyrelsen (AMSFS), vars verksamhet övergick till Arbetsförmedlingen 1 januari 2008. Författningssamlingen publicerar vi här på vår webbplats.

 • AFFS 2019:1

  Underlag för beräkning av stödbelopp, föreskrifter

 • AFFS 2018:4

  Godkännande av Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner, föreskrifter.

 • AFFS 2018:3

  Statsbidrag för särskilda främjande och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden, föreskrifter

 • AFFS 2018:2

  Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, administrativa föreskrifter.

 • AFFS 2017:4

  Ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, tillämpningen av förordningen (2017:819), föreskrifter.

 • AFFS 2016:4

  Handläggningen av statsbidrag till arbetslöshetskassor, föreskrifter.

 • AFFS 2016:3

  Aktivitetsrapport, anvisning till arbete och underrättelse till arbetslöshetskassa, föreskrifter.

 • AFFS 2016:1

  Aktivitetsrapport, anvisning till arbete och underrättelse till arbetslöshetskassa, föreskrifter.

 • AFFS 2015:4

  Aktivitetsrapport, anvisning till arbete och underrättelse till arbetslöshetskassa, föreskrifter.

 • AFFS 2015:1

  Kod för uppgifter om hälsa och funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, föreskrifter.

Om Arbetsförmedlingens föreskrifter och allmänna råd

Riksdag och regering har gett Arbetsförmedlingen rätt att besluta om föreskrifter och allmänna råd inom Arbetsförmedlingens verksamhetsområde. För att Arbetsförmedlingen ska få skriva föreskrifter måste det finnas ett bemyndigande i förordningen.

Föreskrifter och allmänna råd kompletterar och preciserar riksdagens lagar och regeringens förordningar. En föreskrift är en bindande regel som ska följas av myndighetens personal, andra myndigheter och personer i samhället. Allmänna råd är inte bindande, utan är rekommendationer för hur vi kan eller bör göra för att uppfylla kraven i lagar och förordningar. 

Läs mer om den offentliga förvaltningens rättsinformation

Till Lagrummet

Kontakt

Arbetsförmedlingens författningssamling ISSN 2000-0979
Ansvarig utgivare: Arbetsförmedlingens rättschef

Ring 0771-60 00 00

Mejla