Anställning med stöd

Du får möjlighet att ta steget in eller tillbaka till arbetslivet, samtidigt som arbetsgivaren får bidrag till din lön.

Arbetsträning med handledare

En möjlighet för dig som har en pågående etableringsplan att prova på att jobba, med extra stöd av en handledare på arbetsplatsen.

Bidrag för personligt biträde

Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd av en person på din arbetsplats. Din arbetsgivare får ett bidrag för detta.

Introduktionsjobb

När du behöver hjälp att komma in på arbetsmarknaden. Du kan kombinera introduktionsjobbet med studier, som både stärker din egen kompetens och möter arbetsgivares behov.

Lönebidrag

Om du har en funktionsnedsättning kan du få ett jobb som är anpassat för dig. Din arbetsgivare kan få bidrag till din lön.

Nystartsjobb

Med ett nystartsjobb får du som varit arbetslös länge eller varit borta från arbetslivet till exempel på grund av sjukdom en chans att börja om.

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

På din ort kan det finnas projekt som vi driver tillsammans med andra aktörer. Om det finns ett lämpligt projekt på din ort kan du bli erbjuden att delta.

Psykosocialt anpassningsstöd

Om du känner dig obekväm i sociala situationer på jobbet eller osäker på vilka psykosociala krav som gäller på arbetsplatsen, kan du få hjälp av oss.

Samhall

Med ett jobb inom Samhall får du möjlighet att utveckla din arbetsförmåga och din yrkeskompetens. Du får stöd och handledning under tiden.

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

Ett anpassat jobb för dig som har en funktionsnedsättning.

Stöd och matchning

Stöd och matchning är för dig som behöver intensivt och anpassat stöd när du söker jobb. Du får hjälp av en handledare som stöttar dig på din väg till jobb eller studier.

Särskild stödperson för introduktion och uppföljningsstöd - SIUS

Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd när du söker jobb eller är ny på en arbetsplats. En stödperson hjälper dig att träna på arbetsuppgifter och annat.