Förstärkt arbetsträning

آیا نیازمند تعیین شرایط کاری خود هستید؟ در آن صورت کارآموزی پیشرفته می تواند برای شما مناسب باشد . در زمان کارآموزی پیشرفته در حالیکه در محیط کار قرار می گیرید، می توانید در فرآیند فعالیت مشارکت داشته باشید.

کارآموزی پیشرفته چیست؟

کارآموزی پیشرفته به معنای آنست که شما برای مدتی در یک محیط کار قرار گرفته و در فرآیند آن فعالیت مشارکت نمایید. با کارآموزی پیشرفته می توانید کمک بیشتری از مربیان کاری دریافت کنید و مدت زمان طولانی تری از کارآموزی معمولی از این کارآموزی بهره مند شوید. در طی این کارآموزی پیشرفته امکان این را دارید که وظایف و انواع مختلف شغل را امتحان کنید. هدف از این کارآموزی پیشرفته این است که شرایط کاری خود را تعیین کنید. بواسطه کارآموزی در یک محیط کاری شما تجربه کسب خواهید نمود و متوجه بکارگیری روشهایی خواهید شد که انجام آن شغل را برای شما تسهیل می کنند.

مدت زمان این دوره های پشتیبانی متفاوت است و بستگی به برنامه ای دارد که شما در آن مشارکت دارید. برای شما که در برنامه تضمین شغل برای جوانان مشارکت دارید مدت زمان کارآموزی می تواند یک دوره 6 ماهه باشد . برای شرکت کنندگان در برنامه تضمین ثبات و استقرار و شغل و توسعه یا برنامۀ استقراریابی می تواند این دوره تا 12 ماه هم طول بکشد.

کارآموزی پیشرفته مخصوص چه افرادی است

کارآموزی پیشرفته مخصوص افراد شرکت کننده در طرح های موسوم به برنامه تضمین شغل و توسعه یا طرح تضمین شغل برای جوانان و یا برنامه تضمین ثبات واستقرار می باشد.

نحوه عملکرد آن به شرح زیر است

  • چنانچه علاقمند به کارآموزی پیشرفته هستید با ما تماس بگیرید. به کمک یکدیگر ما آن محیط کاری که برای شما بهترین باشد را خواهیم یافت.
  • کارفرما یک نفر را بعنوان راهنما که در محیط کار به شما کمک نماید، مسئول خواهد نمود.
  • قبل از آنکه شما کارآموزی پیشرفته را شروع نمایید ما با شما و کارفرما و راهنما در زمینه اینکه چگونه مورد پشتیبانی قرار بگیرید و چه وظائف شغلی به شما محول خواهند شد، زمان کاری روزانه برای شما چند ساعت است و چه مدت این کارآموزی پیشرفته را انجام خواهید داد توافق خواهیم نمود.

غرامت و شرایط آن

وقتی این پشتیبانی را دریافت میکنید، در یک برنامه شرکت دارید. آنگاه می توانید از صندوق بیمه همگانی تقاضای دریافت غرامت کنید. در اینجا می توانید درباره چگونگی درخواست غرامت و شرایط شرکت شما در یکی از برنامه های ما بیشتر بدانید

زمانیکه در یک برنامه شرکت می کنید

گام بعدی

با ما تماس بگیرید

توضیحات خود را برای شرح دلائل واجد شرایط یودن برای این پشتیبانی برای بالا بردن فرصت های شغلی خود آماده کنید.

ارزیابی

ما با هم وضعیّت شما را بررسی می کنیم. یکی از کامندان کاریابی ادارۀ کار مناسب بودن این پشتیبانی برای شما برای بالا بردن امکانات شغلی شما را بررسی می کند.

تصمیم گیری

پشتیبانی ارائه شده توسط ما به وضعیّت شما بستگی دارد. واجد شرایط بودن افراد برای پشتیبانی های مختلف در اصل توسط سیاست های دولت تعیین می شود.