Taageero iyo kaalmo lacageed

Marka aad shaqo la’aan noqotid

Iska qor xagayaga maalintaada ugu horeysa ee aad bilaa shaqo tahay, sidan ayaad samaynaysaa.

Magdhawga laga helo caymiska shaqo la'aanta

Magdhawga marka aad tahay bilaa shaqo, shuruudaha, sida aad u codsanayso.

Samee wargelinta hawlaha

Samee wargelinta hawlahaaga, sidan ayaad samaynaysaa.

Taageero A-Ö - cinwaanka hagitaan ku socoshada iyo billawga hore ee bogga

Waxbarashada suuqa shaqada, shaqo billaabid cusub, taageero iyo wax la eegid, tababar shaqo.

In barnaamij laga qeyb qaato

Damaanadqaadka shaqada- iyo horuumarka, saldhigashada, kaalmo lacageed, maqnaasho soo sheegid.

Hoos u dhac awooda laxaadka ah

Alaabta caawimaada, kaalmo dhaqaale, taageero shakhsiyan ah.

Ka hor kulanka ugu horeeya

Sidan ayaad isu sii diyaarinaysaa. Sii eeg CV-gaaga, qorshayaashaaga mustaqbalka.

Qorsheyn

Hawlahaaga xagga qorshaha ugu warhay Mina sidor.

Lacagta lagaaga soo celinayo kharashka safarada

Qaado kaalmo lacageed si aad u safartid, meelna u seexatid marka aad wareysi shaqaaleysiin leedahay, sidan ayaad u codsanaysaa.

Digniin ama in la waayo lacagta laga helo qasnada shaqo la'aanta

Ku saabsan shuruudaha, digniin, magdhaw la yareeyay.

Adigaaga jirrada ku qoran

Baxnaanin loo marayo Qasnadda ceymiska, shaqo cusub tijaabi.

Foomam iyo caddeymo

Foomam iyo caddeymo laguugu talo galay adigaaga shaqo la’aanta ah.