Marka aad xanuusato

Haddii aad xanuusato ama daryeelayso ilmo waxaad u baahan kartaa inaad wargeliso Xafiiska Shaqada. Nooca xaaladaha aad ku khasbantahay inaad tani samayso waxay ku xirantahay nooca gunnada aad qaadato. Haddii aad adigu tusaale ahaan ka qayb-qaadato mid ka mid ah barnaamijyadayada waa khasab inaad markastaba aad anaga na soo wargelisaa inaad xanuusanayso.

Marka aad ka qayb-qaadanayso barnaamij

Haddii aanad ka qayb-qaadan karin hawlahaaga qorshaysan waa khasab inaad anaga na soo wargeliso isla maalinta ugu horeysa ee xanuunka. Haddii aanad sidan samayn markaasi ma helaysid wax gunno ah xilliga wakhtiga aad xanuusanayso. Haddii aad xanuusanayso in ka badan toddoba maalmood waxaa lagaaga baahanyahay inaad Xafiiska Shaqada u dhiibto caddayn dhakhtar si aad u haysato gunnadaada.

Adigu waxaad u baahantahay inaad xitaa anaga na soo wargeliso haddii aad guriga u joogtid si aad u daryeesho ilmo xanuusanaya. Wargelinta xanuunka iyo fariinta daryeelka ilmaha waxaad sida ugu fudud ugu samayn kartaa dhanka bogayaga intarnatka.

Adigaaga qaata gunno ah nooca taageerada hawlaha, gunada horumarka ama gunada la qabsashada waxaad ku jirtaa barnaamij.

Waa kuwan barnaamijyadayadu:

  • waxbarashada suuqa shaqada
  • qiimeynta xirfad
  • tababarka goob shaqo
  • taageerada dhinaca bilaabida hawl ganacsi
  • hawlaha diyaarinta
  • mashruuc dhanka jihada suuqa shaqada
  • damaanad qaadka shaqada iyo horumarka
  • damaana qaadka shaqada ee dhalinyarada
  • barnaamijka la qabsashada.

Marka aad qaadato ama aad gunno ka codsanayso qasnada shaqo la’aanta

Haddii aad ballan nala lahayd, waxaad u baahan tahay in aad beddelato wakhtiga. Wada hadallada qorshaynta qaarkood waxaad beddeli kartaa marka aad ku dhex jirto bartaada Bogaggayga (Mina sidor). Haddii aanad wakhtiga ka beddeli karin bartaada, waxaannu kaa caawinaynaa in aad wakhtiga ku beddelatid qoraalkusheekaysi oo aad ka helayso barta Nala soo xiriir (Kontakta oss). Markaa waxaaannu ku wargelinaynaa qasnadda shaqala’aanta (a-kassa) in aad jirran tahay ama aad ilmo jirran hayso. Sidoo kale, adigu waxaad warbixinta wakhtigaaga ee Qasnadda shaqa-la’aanta ku buuxbuuxinaysaa in aad jirranayd ama ilmo jirran haysay. Waa muhiim in aad nala soo xiriirto maalinta 1aad ee aad caafimaaddo adigu ama ilmahaagu.

Haddii aad wakhti kooban jirranayd, adiga ama ilmahaagu, uma baahnid in aad nagu soo wargeliso balse waa in aad ku buuxbuuxiso warbixinta wakhtiga ee qasnadda shaqo la’aanta, marka aad lacagta ka dalbanayso, in aad jirranayd ama ilm jirran haysay.

Haddii aad jirranayd adiga ama ilmahaagu wakhti ka badan laba wiig, waa in aad nala soo xiriirto. Waxaa ugu fudud in aad nagula soo xiriirto qoraalkusheekaysiga oo aad ka helayso barta Nala soo xiriir (Kontakta oss). Markaa waxaaannu ku wargelinaynaa qasnadda shaqala’aanta in aad jirran tahay ama aad ilmo jirran hayso. Sidoo kale, adigu waxaad warbixinta wakhtigaaga ee Qasnadda shaqa-la’aanta ku buuxbuuxinaysaa in aad jirranayd ama ilmo jirran haysay. Waa muhiim in aad nala soo xiriirto maalinta 1aad ee aad caafimaaddo adigu ama ilmahaagu.

Marka aad jirran tahay ama aad hayso ilmo jirran, xaq uma lihid lacagta shaqala’aanta. Si aad u dalbato gunnada jirrada (sjukpenning) ama lacagta waalidnimada oo aan rasmi ahayn (tillfällig föräldrapenning), waxaad u baahan tahay in aad la xiriirto Qasnadda Caymiska (Försäkringskassan).

Marka aanad wax gunno ah ka helin qasnada shaqo la’aanta ama Qasnada Caymiska

Haddii aad kulan nala leedahay, waxaad u baahantahay inaad ballanta beddelato. Qaar ka mid ah wadahadallada qorsheynta waa la beddelan karaa marka aad ku jirto Mina sidor. Haddii aanad waqtiga ku beddelan karin Mina sidor, waan kaa caawin karnaa inaan ballanta kuu beddelno annagoo adeegsaneyna khadka chattka ee aad ka hoos heli karto Kontakta oss.