Kabidda kharashyada socdaallada

Haddii aad waraysi shaqo u aadeyso meel aan ahayn meesha aad deggantahay, gunno ayaad u heli kartaa kharashka safarka iyo hoyga. Haddii aad meel kale uga qaybqaadaneyso barnaamij ama baaritaan, waxaad sidoo kale heli kartaa gunno. Waa inaad la xiriirtaa Xafiiska Shaqada, aadna go’aan ka heshaa safarka ka hor.

Gunnada safarka ee marka la leeyahay wareysi shaqaaleyn

Marka aad waraysi shaqo aadeyso, gunno ayaad u heli kartaa kharashka safarka iyo hoyga haddii aad buuxiso dhammaan shuruudaha soo socda.

Haddii aad

 • buuxisay 20 sano, aadna shaqa la’aan tahay ama aad halis ugu jirto inaad shaqa la’aan noqoto.
 • shaqa doon ahaan aad noogu qorantahay
 • ay kugu adagtahay inaad shaqo ka hesho meel u dhow meesha aad deggantahay
 • aad na tusi karto in shaqabixiye uu booqasho kuugu yeeray.

Intaa waxaa dheer, waa in

 • in aan u aragnaa in booqashadu ay lagama maarmaan tahay si aad shaqada u hesho
 • in shaqadu ay ku jirtaa Platsbanken ama meel u dhiganta oo ah waddanka EU ama EEA ee aad shaqo ka raadinayso. Shaqadu sidoo kale waxay ku jiri kartaa bogga Eures.

Sidan ayaa go’aan loo heli karaa, loona ballansan karaa

 1. Ka hor inta aadan safrin, waa inaad la xiriirtaa Xafiiska Shaqada 0771-416 416. Waxaad u baahantahay inaad nala soo xidhiidho ugu dambayn laba maalmood ka hor safarka Iswiidhan gudeheeda ah, ugu dambayn afar maalmood ka horna safarka EU/EEA gudeheeda ah.
 2. Waxaan eegeynaa inaad buuxisay shuruudaha oo dhan ka dibna waxaan go’aan ka gaareynaa inaad gunno xaq u leedahay iyo in kale.
 3. Go'aanka ka dib, waxaan kuu goyn karnaa tikid diyaaradeed oo ah gudaha Midowga Yurub ama EEA, safarrada gudaha Sweden, Norway iyo Denmarkna tikid tareen. Sidoo kale adigu waad goosan kartaa tikid oo dib waad ka qaadan kartaa kharashkii kaaga baxay.

Ilaa intee ayaan gunno safar ahaan u heli karaa?

Ugu badnaan 2500 oo koron ayaad gunno safar iyo hoyba u heli kartaa.

Gunnada safarka ee marka aad ka qaybqaadato barnaamij

Waxaad heli kartaa gunno haddii aad u safreyso meel ka baxsan meelaha maalin walba loo shaqa tegi karo haddii aad

 • ku qorantahay mid ka mid ah barnaamijyadayada
 • aad ku jiro baxnaanin ku saleysan nolosha shaqada
 • aad marayso baaritaan ka hor inta aadan bilaabin barnaamij.

Waxaad gunno u heli kartaa safarrada maalinlaha ah ama hal safar oo ah sii socod- iyo soo socod, iyo xoogaa loogu tala galay hoyga iyo kharashaadka dheeraadka ah ee labo-hoylenimada. Haddii barnaamijka ama baaritaanku uu soconayo in ka badan 30 maalmood, waxaad sidoo kale gunno u heli kartaa hal safar oo guri aadid ah bishiiba.

Safarka aad noogu imanayso marka go’aanka laga gaadhayo barnaamijka saldhigashadaka, waxaad sidoo kale heli kartaa lacag loogu tala galay safarkaaga sii socod iyo socodba.

Sidan ayaa go’aan loo heli karaa, loona ballansan karaa

Waa inuu Xafiiska shaqadu go’aan ka gaaraa inaad xaq u leedahay lacagta safarka ka hor inta aadan gelin safarka. Naga soo wac 0771-416 416 si aad u ogaato haddii aad xaq u leedahay lacag safar iyo si aad go’aan u hesho.

Ilaa intee ayaan gunno safar ahaan u heli karaa?

 • Xagga safarka maalinlaha ah, waxaad heli kartaa wixii ka badan 600 oo koron oo ah kharashka safarka bishiiba, ama wixii ka badan inta uu ku kaco safarka caadiga ah ee maalinlaha ah meesha aad deggantahay.
 • Waxaad heli kartaa lacag hoy oo ah 110 kr maalintiiba, laakiin ugu badnaan 2400 kr bishiiba. Waxaad sidoo kale heli kartaa lacag safar oo la xiriirta billaabashada barnaamijka iyo safarka marka uu barnaamijku dhammaado, iyo hal safar oo sii socod iyo soo socod ah bishiiba.
 • Haddii aad go’aanka barnaamijka saldhigashada ka hor na soo aadeyso waxaad heli kartaa lacag loogu tala galay kharashka safarka oo dhan.

Sidan ayaad u codsanaysaa lacagta kharashaadkaaga

Gadaal-gadaal ayaad lacagta ka codsaneysaa.

Sidan samee:

 1. Aqoonsi elekteroonig ah ku gal Bogaggeyga (tusaale ahaan aqoonsiga bangiga ee taleefanka gacanta).
 2. Haddii aan go'aansannay inaad xaq u leedahay lacag, waxaa kuu soo baxaysa doorashada "Lacagta safarka". Haddii aadan helin go'aan ah inaad xaq u leedahay lacag, kuuma soo baxayso doorashadani.
 3. Dhag sii "Lacagta safarka", macluumaadkaagana ugu buuxi si waafaqsan tilmaamaha adeeggan dijjiltalka ah.
 4. Marka aad dhammayso waxaad ku saxiixeysaa aqoonsigaaga elekteroonigga ah.

Haddii aadan haysan kumbuyuutar ama aqoonsi elekteroonig ah

Haddii sabab jirta awgeed aysan kuu suurta gal ahayn inaad dijital ahaan u codsatid lacagta, naga soo wac 0771-416 416.

Su'aalo iyo jawaabo caadi ah

Sideen u codsadaa lacagta masaafada safarka?

Haddii laguu oggolaaday inaad ku safarto baabuurkaaga gadaal-gadaal ayaad ka dalbanaysaa lacagta masaafada safarka. Uma baahnid inaad ku lifaaqdo wax rasiidyo ah.

Haddii laguu oggolaaday socdaal marka aad barnaamij ka qaybqaadanayso, waxaad lacagtooda heli kartaa oo keliya maalmaha aad u baahatay inaad aaddo qabanqaabiyaha, sii socod iyo soo socodba. Waxaad lacagta masaafada sararka dalbaneysaa bisha ka dambeysa marka aad safarka/safarrada samaysay, waxaadna ku buuxineysaa tirada maalmaha aad safartay. Hal safar-maalmeed wuxuu u dhigmaa sii socod iyo soo socod adigoo gurigaaga ka tegay.

Muxuu yahay waqtiga aan sheegayo marka aan dalbanayo kharash aan ku bixiyay safar aan raacay gaadiid dadweyne?

Waxaad ka soo billaabeysaa bishii aad safartay ama billawday safarka/safarrada. Muddadu waa in ay la mid noqotaa bisha ku qoran codsiga Bogaggeyga.

Haddii aad haysato kaar bil ka dhex billaabaya oo dhaca bisha kale dhexdeeda waxaad qoreysaa waqtiga ugu horreeya ee uu kaarku shaqeynayo ilaa iyo waqtiga ugu dambeeya ee uu dhacayo.

Goormaan u baahanahay inaan kaydiyo rasiidyada?

Haddii aad bixisay kharashka safarka ama hoyga, waxaad u baahantahay inaad kaydsato rasiidyada caddaynaya kharashka aad bixisay. Waa inaad ku lifaaqdaa rasiidyada marka aad codsaneyso lacagta. Rasiidyada waa inay ku qoranyihiin taariikhda iibka, muddada ansaxnimada iyo inta aad bixisay.

Goormee baad lacagta soo shubeysaan?

Si aan lacagta kuugu soo shubno waa in aad marka hore codsiga lacagta soo buuxisaa, markaas ka dib ayaad heli kartaa lacagahaaga. Caadi ahaan waxaad lacagta heleysaa dhawr maalin oo caadi ah gudohooda. Haddii uu codsigaagu dhammeystir u baahanyahay waxaa dhici karta in ay waqti dheer qaadato inta aadan lacagaha helin.

Sidee baan lacagaheyga ku helayaa?

Waa Swedbank cidda maareyneysa lacagbixinta. Haddii aad leedahay akoon bangi oo ku xiran nambarradaada aqoonsiga halkaas ayaa lacagta lagu shubayaa iyadoon la eegeyn bankiga aad iska leedahay. Swedbank wuxuu kuu soo dirayaa farriin ay la socoto warbixin ku aaddan lacagbixinta.

Haddii aadan lahayn wax akoon ah waxaad heleysaa jeeg kuugu imaanaya boostada.

Haddii aad jeeg heshay, aadna dooneysid in lacagta xigta akoon bangi laguugu soo shubo waa in aad la xiriirtaa Swedbank. Waxaad akoonkaaga ku soo gudbin kartaa barta intarneetka ee Swedbank

Taariikhda lacag bixinta ee ka muuqata adeegga dhijitalka "Lacagta safarka" ee Bogaggeygu waa taariikhda aan lacagta bixineyno. Markaas ka dib, waxay qaadan kartaa dhawr maalmood inta ay lacagtu kuugu soo dhaceyso akoonkaaga ama aad heleyso jeegga lacag bixinta.

Xitaa qofka i raacaya (i kaxaynaya) ma heli karayaa lacag?

Haa, haddii aad u baahantahay in safarradaada laguu raaco wuu heli karyaa qofka ku raacaya kharashaadka uga baxa safarrada, habeen soo dhixidda, hoyga ku meel gaarka ah iyo mushaarki raacitaankaas uga baaqday.

Waa maxay sababta la iigu soo wargeliyay in ay waajib igu tahay in aan lacag soo celiyo?

Haddii aad na siiso macluumaad khaldan, aadan rasiid dijital ah ku caddayn karin safarka ama aad si kale u sababtay in lacag khalad lagu bixiyo ama lagu siiyo in kan badan inta aad xaqa u leedahay, waxaa kugu waajibi karta inaad lacagta soo celiso.

Waxaan maqlay in layska taageero safar maalmeedka iyo in la isa siiyo kaalmo guuritaan. Taageeradaas weli ma la heli karaa?

Maya, iminka taageero laguma heli karo in magaalooyin loo kala goosho iyo in la guuro.

Hadda waa layga saaray Xafiiska Shaqada, sidee baan markaas sameynayaa si aan Bogaggeyga ugu codsado lacagta, gadaal-gadaal?

Suurtagal kuuma aha inaad lacag ku soo codsato Bogaggayga maadaama aadan hadda ku qorneyn Xafiiska Shaqada. Naga soo wac 0771-416 416 si aan kuu caawinno.

Lacagta ma la kordhinayaa haddii uu qofku ku safro gaarigiisaa?

Lacagta uu Xafiiska Shaqadu bixinayo haddii uu qofku ku safro baabuurkiisaa weli waa 185 öre kiiloomitirkiiba. Lacagta uu Xafiiska Shaqadu bixiyo maaha in lagu khaldo kordhinta Hay'adda cashuuraha ee cashuur dhimista safarrada shaqada, sii socod iyo soo socodba.

Intee baan la xiriiraa haddii aan qabo su’aalo dheeraad ah?

Haddii aad qabtid su’aalo aan halkan lagaga jawaabin ku soo dhawaw in aad nala soo xiriirtid. oo sheeg in arrintaadu ay khuseyso lacag safar.