Sidan ayaad u buuxineysaa foomka nystartsjobb

Marka shaqabixiyuhu uu codsigiisa soo diryo foom ayaa kaaga soo baxaya Mina sidor. Foomku wuxuu ku saabsanyahay waqtigi aad ka maqneyd suuqa shaqada. Haddii aad waqti dheer suuqa shaqada ka maqneyd waa ay kordhayaan fursadahaaga ku aaddan in aad heshid nystartsjobb.

Wax dheeraad ah ka akhriso qeybta Yaa loogu Tala galay

Jawaabahaaga waxaa arki karaya oo keliya annaga ka shaqeyna Xafiiska Shaqada. Wax la tusayo ma jiraan shaqabixiyahaaga.

Sidan ayaan macluumaadkaaga qof ahaaneed u maareyneynaa

Sidan ayaad foomka u buuxineysaa

1. Shanti sano ee ugu dambeysay ma shaqeysay ama wax ma baratay?

Ku buuxi waqtiyadi aad shaqeysay ama waxbaratay shanti sano ee ugu
ugu dambeysay. Haddii aad waqtigaas shaqeysay ama waxbaratay waa ay saameyneysaa fursadahaaga xagga nystartsjobb-ka.

2. Lacag bukaan ma qaadatay shanti sano ee ugu dambeysay?

Lacagta bukaanku waa lacag ka timaada Qasnadda Caymiska. Caddeyn muujineysa waqtiga aad Qasnadda Caymiska ka qaadatay lacagta bukaanka u soo dir ama u keen Xafiiska Shaqada. In aad qaadatay lacag bukaan waa ay saameyneysaa fursadahaaga ku aaddan nystartsjobb.

3. Shanti sano ee ugu dambeysay ma qaadatay lacag baxnaanin?

Lacagta baxnaanintu waa lacag ka timaada Qasnadda Caymiska. Caddeyn ka timid Qasnadda Caymiska oo muujineysa waqtiga aad qaadatay lacagta baxnaaninta u soo dir ama u keen Xafiiska Shaqada. In aad qaadatay lacag baxnaanin waa ay saameyneysaa fursadahaaga ku aaddan nystartsjobb.

4. Lacag bukaan socod ma qaadatay shanti sano ee ugu dambeysay?

Lacagta bukaan socodku waa lacag ka timaada Qasnadda Caymiska. Caddeyn ka timid Qasnadda Caymiska oo muujineysa waqtiga aad qaadatay lacagta bukaan socodka u soo dir ama u keen Xafiiska Shaqada. In aad qaadatay lacag bukaan socod waa ay saameyneysaa fursadahaaga ku aaddan nystartsjobb.

5. Lacagta bukaanka ama naafada dhallinta yar ma qaadatay shanti sano ee ugu dambeysay?

Lacagta bukaanka ama naafada dhallinta yar waa lacag ka timaada Qasnadda Caymiska. Caddeyn ka timid Qasnadda Caymiska oo muujineysa waqtiga aad qaadatay lacagta bukaanka ama naafada dhallinta yar u soo dir ama u keen Xafiiska Shaqada. In aad qaadatay lacagta bukaanka ama naafada dhallinta yar waa ay saameyneysaa fursadahaaga ku aaddan nystartsjobb.

6. Shanti sano ee ugu dambeysay ma qaadatay kaalmo dhaqaale?

Kaalmo dhaqaale oo xitaa loogu yeeraa kaalmada masruufku waa lacag kaaga timaada degmadaada. Caddeyn ka socota degmadaada oo muujineysa waqtiga aad qaadatay kaalmada dhaqaale u soo dir ama u keen Xafiiska Shaqada. In aad qaadatay kaalmo dhaqaale waa ay saameyneysaa fursadahaaga ku aaddan nystartsjobb.

7. Shanti sano ee ugu dambeysay ma heysatay shaqo la ilaaliyay?

Shaqo la ilaaliyay waa shaqo qofka tabartiisa waafaqsan oo ay degmadu bixiso halkaas oo shaqa bixiyuhu uu lacag ku qaadanayo shaqaaleysiintaada. Caddeyn ka socota degmadaada oo muujineysa waqtiga aad heysatay shaqo la ilaaliyay u soo dir ama u keen Xafiiska Shaqada. Shaqo la ilaaliyay waa ay saameyneysaa fursadahaaga ku aaddan nystartsjobb.

8. Xabsi ma laguugu xukumay ugu yaraan hal sano?

Ku buuxi taariikhda ay ciqaabta laguugu xukumay billaabatay- iyo taariikhda ay dhammaatay. Caddeyn ka socota Ciidanka Asluubta oo taas muujineysa u soo dir ama u keen Xafiiska Shaqada. Jawaabahaaga waxaa arki karaya oo keliya gacanhayaha Xafiiska Shaqada. Waqtiga ciqaabta ee laguugu xukumay waa uu saameynayaa fursadahaaga ku aaddan nystartsjobb.

9. Shanti sano ee ugu dambeysay ma qaadatay sharci degganaasho?

Sharciga degganaashada waxaad ka heleysaa Laanta Socdaalka si aad u joogtid, ugana shaqeysatid Iswiidhan. Warqadda go’aanka ee kaaga timid Laanta Socdaalka ee muujineysa koodka derejada iyo taariikhda go’aanka la gaaray koobi ka soo dir ama u keen Xafiiska Shaqada. Koodadka derejadu waa ay saameynayaan fursadahaaga ku aaddan nystartsjobb.

10. Shanti sano ee ugu dambeysay guri ma la joogtay canug?

Ku buuxi taariikhda aad billawday- iyo taariikhda aad dhammeysay haddii

  • aad canug laba sano ka yar kula jirtay fasax waalidnimo, adigoo Qasnadda Caymiska lacag ka qaadanaya ama adigoo ka qaadaneynba. Ceddeyn tusaale ahaan muujineysa da’da canugga ka soo qaado Laanta Canshuuraha. Xafiiska Shaqadu wuxuu koontaroolayaa macluumaadkaaga ku aaddan in uu canuggu laba sano ka yaray marki aad kula jirtay fasaxa waalidnimada.
  • aad fasax waalidnimo kula jirtay canug la kafaalaqaaday, aadna fasaxa
    waalidnimada ku jirtay laba sano gudohood, imaanshada canugga ka dib. Keen caddeyn muujineysa goorta uu canuggu kuu yimid. Xafiiska Shaqadu wuxuu koontaroolayaa macluumaadkaaga ku aaddan in marki aad fasaxa waalidnimada ku jirtay ay laba sano gudeheed ahayd ka dib marki uu canuggu idiin yimid.
  • aad guriga joogtay oo aad xannaaneyneysay canugga xanuunsan. Ceddeyn tusaale ahaan muujineysa da’da canugga ka soo qaado Laanta Canshuuraha. Haddii aad guriga la joogtay canug laba sano ka yar, waa laga boodi karaa waqtigaas. Waxay taasi ka dhigantahay in waqtigan laga boodayo marka la isku dardarayo dhammaan inta aad suuqa shaqada ka maqneyd. Waa muhiim in aad waqtigan ku buuxisid maxaa yeelay marka la isu geeyo waqtiga maqnaashada ee la oggolyahay waa in uu is heysto si aad fursad ugu heshid nystartsjobb.