Så fyller du i formuläret för nystartsjobb

När arbetsgivaren har skickat in sin ansökan om nystartsjobb för dig visas ett formulär på Mina sidor som du måste fylla i.

I formuläret får du svara på frågor som handlar om den tid som du varit frånvarande från arbetslivet. Om du har varit borta länge från arbetsmarknaden ökar dina möjligheter att få ett nystartsjobb.

Svaren behöver vi för att kunna göra en bedömning att du uppfyller villkoren för att få ett nystartsjobb enligt förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb. Dina svar kommer bara att visas för oss på Arbetsförmedlingen. Ingenting kommer att visas för din arbetsgivare.

Mer om villkoren för nystartsjobb finns i stycket För vem

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Uppgifter om arbetssökande i en arbetsmarknadspolitisk databas ska gallras senast tre år efter utgången av det år då behandlingen av uppgifterna har avslutats i ett ärende hos Arbetsförmedlingen.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Så här fyller du i formuläret

1. Har du arbetat eller studerat de senaste fem åren? Du kan välja både arbete och studier.

Om du arbetat

Fyll i de perioder som du har arbetat under de senaste fem åren.

Ange om du arbetade i varierande omfattning eller samma omfattning under perioden.

Om du arbetade i samma omfattning ska du ange hur många procent du arbetade under vald tidsperiod. Exempelvis om du arbetade heltid anger du 100 %.

Om du studerat

Fyll i de perioder som du har studerat samt ange vad du studerade.

Välj om du studerat på folkhögskola, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola eller universitet/ högskola.

Välj Svenska för invandrare (SFI) om du studerat det svenska språket och samhället.

Välj utbildning via Arbetsförmedlingen om du har fått beslut från Arbetsförmedlingen att gå en yrkesutbildning.

Du kan fylla i att du både arbetat och studerat genom att lägga till fler perioder.

Om du har arbetat eller studerat under perioden påverkas dina möjligheter till nystartsjobb.

2. Har du fått sjukpenning från Försäkringskassan under de senaste fem åren?

Sjukpenning är en ersättning från Försäkringskassan. Skicka eller lämna ett intyg till Arbetsförmedlingen som visar vilka datum som du har fått sjukpenning från Försäkringskassan. Att du har haft sjukpenning påverkar dina möjligheter till nystartsjobb.

3. Har du fått rehabiliteringspenning från Försäkringskassan under de senaste fem åren?

Rehabiliteringsersättning är en ersättning från Försäkringskassan. Skicka eller lämna ett intyg till Arbetsförmedlingen från Försäkringskassan som visar vilka datum som du har fått rehabiliteringsersättning. Rehabiliteringsersättning påverkar dina möjligheter till nystartsjobb.

4. Har du fått sjukersättning från Försäkringskassan under de senaste fem åren?

Sjukersättning är en ersättning från Försäkringskassan. Skicka eller lämna ett intyg till Arbetsförmedlingen från Försäkringskassan som visar vilka datum som du har fått sjukersättning. Sjukersättning påverkar dina möjligheter till nystartsjobb.

5. Har du fått aktivitetsersättning från Försäkringskassan under de senaste fem åren?

Aktivitetsersättning är en ersättning från Försäkringskassan. För information om aktivitetsersättning läs mer på Försäkringskassans hemsida. Observera att aktivitetsersättning inte är samma sak som aktivitetsstöd.

Skicka eller lämna ett intyg till Arbetsförmedlingen från Försäkringskassan som visar vilka datum som du har fått aktivitetsersättning. Aktivitetsersättning påverkar dina möjligheter till nystartsjobb.

6. Har du fått ekonomiskt bistånd från kommunen under de senaste fem åren?

Ekonomiskt bistånd, även kallat försörjningsstöd är en ersättning från din kommun. Skicka eller lämna ett intyg till Arbetsförmedlingen från din kommun som visar vilka datum som du har fått ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd påverkar dina möjligheter till nystartsjobb.

7. Har du haft skyddat arbete på Samhall under de senaste fem åren?

Ett skyddat arbete är ett anpassat arbete hos kommunen där arbetsgivaren får ersättning för din anställning. Skicka eller lämna ett intyg till Arbetsförmedlingen från Samhall som visar vilka datum som du hade ett skyddat arbete. Skyddat arbete påverkar dina möjligheter till nystartsjobb.

8. Har du dömts till fängelse och är antingen beviljad vistelse utanför anstalten eller är villkorligt frigiven, men ännu inte fullgjort 1 år av prövotiden?

Fyll i start- och slutdatum för det utdömda straffet. Skicka eller lämna ett intyg till Arbetsförmedlingen från Kriminalvården som visar detta. Dina svar kommer endast att visas för handläggare på Arbetsförmedlingen. Perioden för det utdömda straffet påverkar dina möjligheter till nystartsjobb.

9. Har du fått uppehållstillstånd eller uppehållskort under de senaste fem åren?

Uppehållstillstånd eller uppehållskort får du från Migrationsverket för att få vistas och jobba i Sverige. Skicka eller lämna kopia på beslutsbrevet till Arbetsförmedlingen från Migrationsverket som visar klassningskod och datum när beslutet fattades. Vissa klassningskoder påverkar dina möjligheter för nystartsjobb.

10. Har du varit hemma på heltid och tagit hand om eget barn som då var yngre än två år under de senaste fem åren?

Om du varit hemma med barn som var under två år, är den tiden överhoppningsbar. Det betyder att man hoppar över den här tiden när man lägger ihop din totala frånvaro från arbetsmarknaden. Det är viktigt att fylla i den här tiden eftersom din totala giltiga frånvaro måste vara sammanhängande för att du ska ha möjlighet till nystartsjobb.

Fyll i start- och slutdatum om:

  • Du har varit föräldraledig med barn under två år, med eller utan ersättning från Försäkringskassan. Hämta ett intyg från Skatteverket eller Försäkringskassan som visar barnets ålder. Arbetsförmedlingen kontrollerar dina uppgifter om att barnet var under två år vid föräldraledigheten.
  • Du har varit föräldraledig med barn som är adopterat och om du varit föräldraledig inom två år efter barnets ankomst. Hämta ett intyg som visar när barnet kom till dig. Arbetsförmedlingen kontrollerar dina uppgifter om att din föräldraledighet var inom två år efter att barnet kom till er.
  • Du har varit hemma och vårdat ett sjukt barn. Hämta ett intyg från Skatteverket eller Försäkringskassan som visar barnets ålder.