Så fyller du i formuläret för nystartsjobb

När arbetsgivaren har skickat in sin ansökan visas ett formulär på Mina
sidor. Formuläret handlar om den tid som du varit frånvarande från
arbetslivet. Om du har varit borta länge från arbetsmarknaden ökar dina möjligheter att få ett nystartsjobb.

Läs mer i stycket För vem

Dina svar kommer bara att visas för oss på Arbetsförmedlingen. Ingenting kommer att visas för din arbetsgivare.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Så här fyller du i formuläret

1. Har du arbetat eller studerat under de senaste fem åren?

Fyll i de perioder som du har arbetat eller studerat under de senaste fem
åren. Om du har arbetat eller studerat under perioden påverkar dina möjligheter till nystartsjobb.

2. Har du fått sjukpenning under de senaste fem åren?

Sjukpenning är en ersättning från Försäkringskassan. Skicka eller lämna ett intyg till Arbetsförmedlingen som visar vilka datum som du har fått sjukpenning från Försäkringskassan. Att du har haft sjukpenning påverkar dina möjligheter till nystartsjobb.

3. Har du fått rehabiliteringsersättning de senaste fem åren?

Rehabiliteringsersättning är en ersättning från Försäkringskassan. Skicka eller lämna ett intyg till Arbetsförmedlingen från Försäkringskassan som visar vilka datum som du har fått rehabiliteringsersättning. Rehabiliteringsersättning påverkar dina möjligheter till nystartsjobb.

4. Har du fått sjukersättning under de senaste fem åren?

Sjukersättning är en ersättning från Försäkringskassan. Skicka eller lämna ett intyg till Arbetsförmedlingen från Försäkringskassan som visar vilka datum som du har fått sjukersättning. Sjukersättning påverkar dina möjligheter till nystartsjobb.

5. Har du fått aktivitetsersättning under de senaste fem åren?

Aktivitetsersättning är en ersättning från Försäkringskassan. Skicka eller lämna ett intyg till Arbetsförmedlingen från Försäkringskassan som visar vilka datum som du har fått aktivitetsersättning. Aktivitetsersättning påverkar dina möjligheter till nystartsjobb.

6. Har du fått ekonomiskt bistånd under de senaste fem åren?

Ekonomiskt bistånd, även kallat försörjningsstöd är en ersättning från din
kommun. Skicka eller lämna ett intyg till Arbetsförmedlingen från din kommun som visar vilka datum som du har fått ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd påverkar dina möjligheter till nystartsjobb.

7. Har du haft skyddat arbete under de senaste fem åren?

Ett skyddat arbete är ett anpassat arbete hos kommunen där arbetsgivaren
får ersättning för din anställning. Skicka eller lämna ett intyg till Arbetsförmedlingen från din kommun som visar vilka datum som du hade ett skyddat arbete. Skyddat arbete påverkar dina möjligheter till nystartsjobb.

8. Har du dömts till fängelse under minst ett år?

Fyll i start- och slutdatum för det utdömda straffet. Skicka eller lämna ett intyg till Arbetsförmedlingen från Kriminalvården som visar detta. Dina svar kommer endast att visas för handläggare på Arbetsförmedlingen. Perioden för det utdömda straffet påverkar dina möjligheter till nystartsjobb.

9. Har du fått uppehållstillstånd under de senaste fem åren?

Uppehållstillstånd får du från Migrationsverket för att få vistas och jobba i Sverige. Skicka eller lämna kopia på beslutsbrevet till Arbetsförmedlingen från Migrationsverket som visar klassningskod och datum när beslutet fattades. Vissa klassningskoder påverkar dina möjligheter för nystartsjobb.

10. Har du varit hemma med barn under de senaste fem åren?

Fyll i start- och slutdatum om

  • du har varit föräldraledig med barn under två år, med eller utan ersättning från Försäkringskassan. Hämta ett intyg från till exempel Skatteverket som visar barnets ålder. Arbetsförmedlingen kontrollerar dina uppgifter om att barnet var under två år vid föräldraledigheten.
  • du har varit föräldraledig med barn som är adopterat och om du varit
    föräldraledig inom två år efter barnets ankomst. Hämta ett intyg som visar när barnet kom till dig. Arbetsförmedlingen kontrollerar dina uppgifter om att din föräldradighet var inom två år efter att barnet kom till er.
  • du har varit hemma och vårdat ett sjukt barn. Hämta ett intyg från till exempel Skatteverket som visar barnets ålder. Om du varit hemma med barn som var under två år, är den tiden överhoppningsbar. Det betyder att man hoppar över den här tiden när man lägger ihop din totala frånvaro från arbetsmarknaden. Det är viktigt att fylla i den här tiden eftersom din totala giltiga frånvaro måste vara sammanhängande för att du ska ha möjlighet till nystartsjobb.