Varning eller avstängning från rätten till ersättning i program

Om du till exempel inte aktivt söker jobb eller om du låter bli att rapportera dina aktiviteter, kan du få en varning. Om det händer flera gånger kan du bli avstängd från rätten till din ersättning från Försäkringskassan i en eller flera dagar. När du har fått ett kommuniceringsbrev om varning eller avstängning har du möjlighet att lämna kompletterande uppgifter inför slutligt beslut. Använd då formuläret som du hittar länk till längre ner på den här sidan.

Vad händer om du inte gör det du ska göra?

Arbetsförmedlingen kontrollerar att du uppfyller villkoren för ersättning i program och beslutar om varning eller avstängning från ersättning om du missköter dig eller ditt arbetssökande, förlänger eller orsakar din arbetslöshet.

Om du får stöd av våra leverantörer är de skyldiga att informera Arbetsförmedlingen om du på något sätt missköter dig eller ditt arbetssökande, förlänger eller orsakar din arbetslöshet. 

Om du missköter dig eller ditt arbetssökande

Du behöver göra det vi har kommit överens om för att inte missköta dig och ditt arbetssökande.

Det här kan leda till varning eller avstängning från ersättning i program

För att inte missköta dig ska du:

 • Ta fram en planering tillsammans med oss
 • Lämna in din aktivitetsrapport till oss i tid
 • Delta i möten eller kontakta oss och våra leverantörer på bokade tider
 • Vara tillgänglig när vi kommit överens om att ringa upp dig
 • Delta i insatser eller aktiviteter
 • Söka jobb eller utbildning som vi har bett dig att söka (anvisat)
 • Söka jobb aktivt, såsom annonserade jobb, jobb som Arbetsförmedlingen har bett dig att söka (anvisat) eller tipsat dig om. Du kan också lämna intresseanmälningar eller cv till arbetsgivare.

Det här händer om du missköter dig eller ditt arbetssökande

 • Första gången: du får en varning.
 • Andra gången: 1 dag utan ersättning.
 • Tredje gången: 5 dagar utan ersättning.
 • Fjärde gången: 10 dagar utan ersättning.
 • Femte och varje efterföljande gång: 45 dagar utan ersättning. Om din ersättning är grundad på arbetslöshetsersättning sänks den sedan till 223 kronor per dag efter de 45 dagarna. 

Om du förlänger din arbetslöshet

Om du tackar nej till ett jobb, praktik eller annat program eller insats, förlänger du din tid som arbetslös. 

Om du

 • tackar nej till ett lämpligt jobb som du blivit erbjuden
 • tackar nej till en utbildning som du kommit in på och som vi har anvisat dig att söka
 • medvetet hindrar en anställning från att bli av
 • tackar nej till insats eller aktivitet.

Det här händer om du förlänger din arbetslöshet

 • Första gången: 5 dagar utan ersättning.
 • Andra gången: 10 dagar utan ersättning.
 • Tredje gången: 45 dagar utan ersättning.
 • Fjärde och varje efterföljande gång: 45 dagar utan ersättning. Om din ersättning är grundad på arbetslöshetsersättning sänks den till 223 kronor per dag, efter de 45 dagarna.

Om du orsakar din arbetslöshet

Om du säger upp dig från ett jobb är det du själv som orsakar din arbetslöshet.

Om du

 • säger upp dig från ditt jobb utan giltig anledning
 • uppträtt på ett sätt som gör att du blir uppsagd.

Det här händer om du orsakar din arbetslöshet

 • Första och andra gången: 45 dagar utan ersättning.
 • Tredje och varje efterföljande gång: 45 dagar utan ersättning. Om din ersättning är grundad på arbetslöshetsersättning sänks den till 223 kronor per dag, efter de 45 dagarna.

Om du medvetet lämnar felaktiga uppgifter

Försäkringskassan kan besluta att du blir av med din ersättning under en längre period. Det gäller om du medvetet eller genom grovt slarv har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter till Försäkringskassan och på så vis får mer ersättning än vad du har rätt till. 

När du fått en varning eller avstängning från rätten till ersättning

När du har fått en varning eller avstängning från rätten till ersättning får du ett så kallat kommuniceringsbrev från oss. Innan vi fattar ett slutligt beslut har du möjlighet att lämna kompletterande uppgifter.

Formulär för att lämna kompletterande uppgifter

När du fått slutligt beslut och inte är nöjd

Om du inte är nöjd med det slutliga beslutet kan du begära att vi omprövar det. Fyll i så fall i blanketten ”Begäran om omprövning av beslut om varning eller sanktion” och skicka till oss.

Begär omprövning av ett beslut