Ersättning från a-kassa

När du är arbetslös kan du ha möjlighet att få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen medan du söker jobb. Du ansöker om ersättningen hos din a-kassa. Här kan du läsa om hur du ansöker, vad som krävs för att få ersättning och hur mycket pengar du kan få.

Vad är arbetslöshetsförsäkringen?

film
/

3 minuter 18 sekunder

Filmen förklarar vad arbetslöshetsförsäkringen är och beskriver villkoren för ersättning.

Hur söker jag ersättning från a-kassan?

  1. Skriv in dig på Arbetsförmedlingen första dagen du är arbetslös och ange att du vill söka ersättning från a-kassan.
  2. Logga in på din a-kassas webbplats och ansök om ersättning. Där ser du vilka uppgifter du ska lämna för att få besked om du har rätt till ersättning.

Om du inte är medlem i en a-kassa kan du ansöka om medlemskap i samband med att du blir arbetslös. Det gör du på a-kassans webbplats. Om du inte vill bli medlem i en a-kassa kan du ansöka om ersättning hos Alfa-kassan.

Skriv in dig

Hitta din a-kassa (sverigesakassor.se)

Vad krävs för att få ersättning från a-kassan?

För att få ersättning från en a-kassa ska du vara inskriven som arbetslös på Arbetsförmedlingen. Du ska kunna och vilja ta ett jobb direkt. Det får inte finnas något som hindrar dig från att söka och ta ett jobb. Om du har barn ska du ha barnomsorg ordnad. I normalfallet ska du också befinna dig i Sverige och ha avslutat eventuella studier. Kontakta din a-kassa för mer information om vad som gäller i just din situation.

För att ha rätt till ersättning måste du också ha jobbat tidigare. Du behöver uppfylla ett av följande villkor:

  • Du har det senaste året jobbat minst 6 månader med minst 60 timmar i varje kalendermånad.
  • Du har det senaste året jobbat minst 420 timmar under 6 sammanhängande månader, med minst 40 timmar i varje kalendermånad.

Begär ett intyg från din arbetsgivare som visar hur mycket du har jobbat. Logga in hos din a-kassa och använd e-tjänsten Begär arbetsgivarintyg eller be arbetsgivaren använda arbetsgivarintyg.nu.

Har du till exempel varit föräldraledig, sjuk eller studerat på heltid kan du få räkna arbete längre tillbaka i tiden.

Om du har fått besked från din a-kassa att du inte har rätt till ersättning kan du kontakta din kommun för att ansöka om ekonomiskt stöd.

Hur mycket pengar får jag?

Hur mycket pengar du får beror på hur mycket du har jobbat, din tidigare inkomst och hur länge du har varit medlem i en a-kassa. Det är din a-kassa som beslutar om ersättningen och räknar ut hur mycket ersättning du har rätt till.

Ersättning baserad på din inkomst

Om du är medlem i en a-kassa sedan minst ett år kan du få upp till 80 procent av din tidigare lön. Du kan få högst 26 400 kronor per månad före skatt.

Grundersättning

Om du inte är medlem i en a-kassa eller har varit medlem kortare tid än ett år kan du få grundersättning. Du kan få högst 11 220 kronor per månad före skatt, beroende på hur mycket du har jobbat tidigare. Du ska också ha fyllt 20 år.

Hur länge kan jag få ersättning?

En ersättningsperiod är 300 dagar. Du kan som mest få ersättning fem dagar per vecka. Har du barn under 18 år förlängs perioden automatiskt med 150 dagar. Har du inte fått jobb efter 300 ersättningsdagar kan du bli erbjuden att delta i jobb- och utvecklingsgarantin.

Jobb- och utvecklingsgarantin

Vad behöver jag göra när jag har ersättning?

För att inte riskera att bli utan ersättning behöver du följa den planering du gör med oss, vara aktiv och söka minst 6 lämpliga jobb per månad (om det inte står något annat antal i din handlingsplan). Du behöver delta i bokade möten och andra aktiviteter vi kommer överens om. Får du förhinder måste du meddela oss.

Blir du erbjuden ett lämpligt jobb eller extra stöd genom ett program måste du tacka ja. Du ska också lämna in en aktivitetsrapport till oss mellan den 1:a och den 14:e varje månad.

Om du vill gå en kurs eller studera medan du söker jobb och har ersättning från a-kassan ska du först kontakta din a-kassa. De beslutar om du får göra det och samtidigt behålla din ersättning.

Det är viktigt att du känner till vad du behöver göra och hur din ersättning kan påverkas om du inte sköter ditt arbetssökande, eller om du förlänger eller orsakar din arbetslöshet.

Villkor när du har ersättning från a-kassan

Aktivitetsrapportera

Kontakta din a-kassa om något förändras eller om du har frågor

Var noga med att lämna rätt uppgifter till din a-kassa så att du får rätt ersättning. Kom också ihåg att meddela din a-kassa om något ändras som kan påverka din ersättning. Har du fått ersättning som du inte har rätt till kan du behöva betala tillbaka.

Har du frågor om hur du ska fylla i din tidrapport eller vilka ändringar som är viktiga att meddela ska du vända dig till din a-kassa. Kontakta även din a-kassa om du har frågor om dina utbetalningar, ditt medlemskap eller annat som rör din ersättning.

På Sveriges a-kassors webbplats hittar du kontaktuppgifter till alla a-kassor.

Sveriges a-kassor (sverigesakassor.se)

Ta med ersättningen för att söka jobb i Europa

Om du har rätt till ersättning från a-kassan i Sverige kan du ansöka om att få ta med din ersättning för att söka jobb i ett annat EU/EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland.

Du måste vara helt arbetslös och ha varit inskriven på Arbetsförmedlingen under minst fyra veckor efter att du blev arbetslös.

Tänk på att ansöka innan du reser. Du ansöker hos Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.

Ansökan om intyg för att söka jobb i Europa (iaf.se)