Arbetsmarknadsutbildning för personer med synnedsättning

اگر اختلال بینایی یا اختلال بصری دارید، با آموزش متناسب با نیازها و شرایط خود میتوانید وارد بازار کار شوید.

این پروگرام به چه ترتیب است

تریننگ بازار کار برای شما که اختلال بینایی دارید در حصۀ فرصت‌های کاری بیشتر به شما کمک می‌کند. این تریننگ برای شما به شکل انفرادی تنظیم شده است. محتویات این تریننگ شما را قادر می‌سازد که بلافاصله بعد از ختم این تریننگ یا

  • در مسلک حرفوی یا در ساحۀ جغرافیایی محل شروع تریننگ خود استخدام شوید
  • بعنوان مثال در komvux پوهنتون ساینس عملی یا یکی از کورس‌های حرفوی که توسط ادارۀ خدمات استخدامی تهیه شده است،
  • یک کسب و کار شخصی را شروع کنید.

این تریننگ از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت اول دورۀ مقدماتی است و علاوه بر موارد دیگر، شامل ارزیابی شخصی، هدایت تحصیلی، کارآموزی و فعالیت‌های کاریابی می‌شود. قسمت دوم این آموزش، یادگیری در محیط کار و یادگیری آمادگی شغلی بهمراه استخدام کننده است.

این پروگرام برای چه کسانی است

ترنینگ بازار کار برای اشخاص دارای اختلالات بینایی، تریننگی برای افراد بیکار یا برای کسانی است که در معرض خطر بیکاری هستند. شما باید من حیث کارجو نزد ما ثبت نام باشید. همچنین شما باید یک اختلال بینایی مستند داشته باشید، یعنی باید ثابت کنید که برای یافتن کار به کمک‌هایی برای انطباق نیاز دارید.

پروگرام به این ترتیب است

  • ما در Arbetsförmedlingen ارزیابی می‌نماییم که آیاآموزش بازار کار مختص اشخاص دارای اختلال بینایی برای شما مناسب است یا خیر.
  • شما می‌توانید این آموزش را بهمراه sfi یکجای کنید.
  • در کشور تمویل کنندگان مختلفی این تریننگ را ارائه می‌کنند و به شکل دائمی در کاونتی استکهلم، کاونتی واسترا گاتالند و کاونتی اسکونه موقعیت دارند. همچنین ممکن است این تریننگ در کاونتی‌های اطراف نیز موجود باشد.
  • قسمت اعظم این تریننگ در محل کار انجام می‌شود.
  • در صورت ضرورت، 20 درصد مدت زمان این تریننگ در هفته می‌تواند به شکل خودآموز و از راه دور انجام شود.
  • مشارکت شما در این تریننگ برای مدت حداکثر 46 هفته می‌باشد.

غرامت و شرایط

وقتی که این کمک را دریافت می‌کنید، در یک پروگرام اشتراک می‌کنید و می‌توانید از اداره بیمه اجتماعی درخواست غرامت (انعام) کنید. در اینجا، ما به شما می‌گوییم که چطور برای غرامت درخواست بدهید و شما را با شرایط ثبت‌نام در «اداره کار» و شرکت در برنامه‌های مختلف خود آشنا می‌کنیم.

وقتی که در یک پروگرام شرکت میکنید

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.

حمایت های بیشتر را بیابید