Arbetsmarknadsutbildning för personer med synnedsättning

Om du har synnedsättning eller synsvaghet kan en anpassad utbildning efter dina individuella behov och förutsättningar vara en väg in på arbetsmarknaden.

Vad

Arbetsmarknadsutbildning som är anpassad för dig som har synnedsättning bidrar till att öka dina möjligheter till arbete. Utbildningen är anpassad efter dig som individ. Innehållet i utbildningen gör det möjligt för dig att direkt efter utbildningens slut antingen

  • få anställning inom ditt yrkesmässiga och geografiska sökområde
  • börja utbildning, till exempel komvux, yrkeshögskola eller någon av Arbetsförmedlingens upphandlade yrkesinriktade utbildningar
  • starta företag som egenföretagare.

Utbildningen består av två delar. Den första delen är förberedande och innehåller bland annat personlig inventering, studieorientering, praktik- och jobbsökaraktiviteter. Den andra delen av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande och anställningsförberedande lärande hos en arbetsgivare.

För vem

Arbetsmarknadsutbildning för personer med synnedsättning är en utbildning för dig som är eller riskerar att bli arbetslös. Du behöver vara inskriven som arbetssökande hos oss. Du ska också ha en dokumenterad synskada eller synsvaghet som gör att du behöver anpassade insatser för att kunna få ett arbete.

Så här fungerar det

  • Det är vi på Arbetsförmedlingen som bedömer om arbetsmarknadsutbildning för personer med synnedsättning är en utbildning som passar dig.
  • Du kan kombinera utbildningen med sfi.
  • Olika leverantörer i landet ger utbildningen och finns permanent i Stockholms län, Västra Götalands län och Skånes län. Utbildningen kan också finnas i kringliggande län.
  • En stor del av utbildningen sker på en arbetsplats.
  • 20 procent av utbildningstiden per vecka kan vid behov vara självstudier på distans.
  • Du deltar i utbildningen i upp till 46 veckor.

Ersättning och villkor

När du tar del av denna utbildning deltar du i ett program och du kan ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Här berättar vi hur du ansöker om ersättning och vad som gäller när du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i ett av våra program.

När du deltar i ett program

Så här tar du nästa steg

Kontakta oss

Förbered dig så att du kan motivera varför stödet kan öka dina möjligheter till jobb.

Bedömning

Tillsammans kartlägger vi din situation. En arbetsförmedlare bedömer om stödet är ett bra sätt att öka dina möjligheter till jobb.

Beslut

Vilket stöd vi kan erbjuda dig beror på hur just din situation ser ut. Vem som har rätt till ett stöd regleras ytterst av regeringen.