سیستم رفاهی سوئد

در سوئد یک سیستم رفاهی وجود دارد که باعث می شود افرادی که در اینجا زندگی می کنند صرفنظر از وضعیت زندگی خود پول کافی داشته باشند.

تحصیل کردن

اگر می خواهید در سوئد تحصیل کنید شما می توانید کمک مالی تحصیلی درخواست کنید تا بتوانید هزینه های خود را تأمین کنید. شما می توانید کمک هزینه مالی دریافت کنید که به سن شما بستگی دارد و همچنین می توانید وام دانشجویی نیز بگیرید. هیئت مدیره حمایت های مالی دانشجوئی CSN ، امور کمک های مالی تحصیلی را انجام می دهد.

CSN.se

دوره های آموزشی و رشته های تحصیلی

مرخصی تعطیلاتی

در سوئد، همه کارکنان از 25 روز مرخصی تعطیلاتی در سال بدون در نظر گرفتن سن و سال و نوع استخدام برخوردارند. مابین حق مرخصی و حق دریافت مبلغ جبرانی تفاوت وجود دارد. با توجه به اینکه چه موقع از سال استخدام شما شروع شده باشد پول مرخصی تعطیلاتی شما تنظیم می شود، از اینرو ممکن است مرخصی داشته باشید ولی پولی دریافت نکنید. مرخصی تعطیلاتی برای آنست که شما استراحت کرده و نیروی تازه کسب کنید.

وبسایت Verksamt.se - در بارۀ مرخصی تعطیلاتی

وبسایت پارلمان سوئد - در بارۀ قانون مرخصی تعطیلاتی (riksdagen.se)

مرخصی خدمتی - مرخصی بدون حقوق

شما می توانید از کارفرمای خود درخواست مرخصی بدون حقوق کرده و در استخدام خود وقفه ایجاد کنید و به کار دیگری بپردازید. شاید بخواهید تحصیل کنید، شغل دیگری را امتحان کنید، شرکت یا کسب و کار خصوصی تأسیس کنید یا از خویشاوند نزدیک خود مراقبت کنید. بعد از مرخصی بدون حقوق حق دارید با همان شرایط قبلی به کار خود برگردید.

برای کسب اطلاعات در مورد مقررات مربوط به گرفتن مرخصی بدون حقوق با کارفرمای خود یا نماینده اتحادیه صنفی خود صحبت کنید.

اگر مریض شوید

اگر بیمار شوید بایستی به کارفرمای خود گزارش دهید. روز اول که مریض هستید روز مقدماتی (karensdag) نامیده می شود و بابت آن پولی دریافت نمی کنید. از روز 2 تا 14 کارفرما به شما حقوق ایام بیماری پرداخت می کند. حقوق ایام بیماری معادل 80 درصد حقوق و دستمزد شماست. اگر بیماری بیش از 14 روز طول بکشد صندوق بیمه های اجتماعی حقوق ایام بیماری شما را پرداخت می کند.

صندوق بیمه های اجتماعی - بیماری (forsakringskassan.se)

مرخصی والدین

به عنوان پدر و مادر، شما ممکن است حق داشته باشید که در خانه با فرزندتان باشید و پول دریافت کنید. پولی که در دوران مرخصی والدین دریافت می کنید پول والدین (föräldrapenning) نام دارد و از سوی صندوق بیمه های اجتماعی Försäkringskassan پرداخت می شود. پول والدین بخشی از بیمه والدین است که در سوئد وجود دارد و شامل هر دو والدین می شود.

مطالب بیشتر در مورد پول والدین (وبسایت) (forsakringskassan.se)

موارد زیر را بخاطر داشته باشید

میزان مرخصی والدین بر حقوق بازنشستگی آینده شما تأثیر می گذارد چون حقوق بازنشستگی بر مبنای میزان درآمد شما در سال هایی که کار کرده اید محاسبه می شود.

اداره بازنشستگی - چه عواملی روی حقوق بازنشستگی تأثیر می گذارند؟ (pensionsmyndigheten.se)

اگر فرزند شما مریض شود

اگر فرزندتان بیمار شود, تا زمانی که کودک به سن 12 سالگی برسد حق دارید از کار خود مرخصی گرفته و پول موقت والدین (tillfällig föräldrapenning) دریافت کنید. پول جبرانی در حدود 80 % از درآمد شما است. در زبان روزمره به آن vab ، مراقبت از فرزند گفته می شود. هم مادران و هم پدران از حق مرخصی برای مراقبت از فرزند برخوردارند.

صندوق بیمه های اجتماعی - مراقبت از فرزند (VAB) (forsakringskassan.se)

بیکاری با دریافت غرامت از صندوق بیکاری

غرامت بیکاری از صندوق بیکاری (A-kassa) پولی است که اگر بیکار شوید دریافت می کنید. در اکثر مشاغل یک صندوق بیکاری وجود دارد. اگر در صندوق بیکاری عضو باشید در صورت بیکار شدن بالغ بر 80 درصد حقوق و دستمزد خود را بعنوان غرامت بیکاری دریافت می کنید.

غرامت از صندوق بیکاری

حقوق بازنشستگی

حقوق بازنشستگی پولی است که از روز دست کشیدن از کار با آن امرار معاش می کنید. حقوق بازنشستگی شما از سه بخش تشکیل می شود - حقوق بازنشستگی همگانی، حقوق بازنشستگی خدمتی و احتمالاً پس انداز شخصی بازنشستگی. وقتی مرخصی والدین می گیرید ممکن است روی درآمد و حقوق بازنشستگی تان تأثیر بگذارد. حقوق بازنشستگی همگانی، دولتی است و اداره بازنشستگی مسئولیت آنرا بر عُهده دارد.

اداره بازنشستگی - به حقوق بازنشستگی خود پی ببرید (pensionsmyndigheten.se)

کار سیاه و کار سفید

کار سیاه ممنوع است

کار سیاه یعنی اینکه کارفرمای شما هیچگونه هزینه بیمه های اجتماعی بابت شما پرداخت نمی کند و در نتیجه شما برای درآمد خود مالیات پرداخت نمی کنید. اداره مالیات ممکن است مالیات پرداخت نشده را از شما طلب کند، کار سیاه ممنوع است و ممکن است به دو سال حبس منجر شود.

کار سفید

برعکس، اگر کار کنید و مالیات بپردازید و سفید کار کنید، به همه مزایای سیستم رفاهی سوئد دسترسی پیدا می کنید.

اداره مالیات - عواقب کار سیاه (skatteverket.se)

اداره مالیات - شیوۀ سفید کار کردن (skatteverket.se)

آیا می خواهید در سوئد کار کنید؟

اطلاعات به زبان انگلیسی در باره کار کردن در سوئد.

آیا می خواهید در سوئد کار کنید؟

پورتال Eures (ec.europa.eu)