Introduktion till arbete

اگر شما هنوز آماده نیستید که بدنبال کار بگردید یا تحصیل کنید، میتوانید از راه اقدامات آماده سازی برای کار کمک و حمایت دریافت کنید

چه ؟

اگر شما به مدت زیادی از بازار کار دور بوده اید و نسبت به توان کاری خود مطمئن نیستید می­توانید از راه اقدامات آماده سازی برای کار کمک و حمایت دریافت کنید. هدف اینست که شما بتوانید کاری را آزمایش کنید و همزمان از کمک و حمایت و پیگیری نتایج برخوردار باشید.

در بخش نخست آشنایی مقدماتی با کار، این فرصت را پیدا میکنید که امکانات خود را شناسایی کرده و برای یافتن یک حوزه کاری مناسب کمک دریافت کنید و بتدریج توان کاری خود را افزایش دهید. بعد از شناسایی امکانات خود، یا همچنان به اقدامات آماده سازی برای کار و گرفتن راهنمایی و کمک ادامه میدهید و یا اینکه شروع به آزمایش یک کار میکنید. در طول تمام مدتی که این اقدامات صورت میگیرد شما در فعالیت های گوناگون شرکت میکنید، درباره وضعیت سلامتی بیشتر یاد میگیرید و بشما کمک میشود که ساختار و نظمی پیدا کنید که بتوانید زندگی روزانه خود را با یک کار بیامیزید.

برای چه کسی؟

این کمک و حمایت برای شمایی است که بمدتی طولانی از بازار کار دور بوده اید و به توان کاری خود مطمئن نیستید و نمیدانید چه نوع کاری مناسب برای شماست.

چگونگی عملکرد آن

  • نخست باید ما در این باره که آیا شما نیاز به اقدامات آماده سازی برای کار دارید تصمیم گیری کنیم.
  • در آستانه شروع به این اقدامات با یکدیگر و با همکاری آن موسسه­ای که به کمک آنان این اقدامات آماده سازی انجام میشود، برنامه­ای می­چینیم. آن موسسه نیازهای شما را شناسایی کرده و تعیین میکند که چه کمک­ها و حمایت هایی مناسب برای شماست.
  • زمان این اقدامات آماده سازی با شرایط و موقعیت شما تنظیم میشود.

در طول انجام این اقدامات آماده سازی، ما بطور منظم با یکدیگر گفت و گو خواهیم داشت و در این گفت و گوها ما رشد و تکامل شما را پیگیری میکنیم و از نظرات شما درباره چگونگی عملکرد فعالیت­ها آگاه میشویم.

غرامت و شرایط آن

وقتی این پشتیبانی را دریافت میکنید، در یک برنامه شرکت دارید. آنگاه می توانید از صندوق بیمه همگانی تقاضای دریافت غرامت کنید. در اینجا می توانید درباره چگونگی درخواست غرامت و شرایط شرکت شما در یکی از برنامه های ما بیشتر بدانید

زمانیکه در یک برنامه شرکت می کنید

گام بعدی

با ما تماس بگیرید

توضیحات خود را برای شرح دلائل واجد شرایط یودن برای این پشتیبانی برای بالا بردن فرصت های شغلی خود آماده کنید.

ارزیابی

ما با هم وضعیّت شما را بررسی می کنیم. یکی از کامندان کاریابی ادارۀ کار مناسب بودن این پشتیبانی برای شما برای بالا بردن امکانات شغلی شما را بررسی می کند.

تصمیم گیری

پشتیبانی ارائه شده توسط ما به وضعیّت شما بستگی دارد. واجد شرایط بودن افراد برای پشتیبانی های مختلف در اصل توسط سیاست های دولت تعیین می شود.

پشتیبانی بیشتری پیدا کنید