حقوق و وظایف شما

زمانی که به دنبال کار می گردید بسته به نوع نیاز خود میتوانید از ما پشتیبانی بگیرید. در طی زمانی که در ادارۀ کاریابی به عنوان بیکار ثبت شد ه اید باید به صورت فعال در جستجوی کار باشید. شما همچنین موظفید که طبق برنامه ای که بین شما و ادارۀ کاریابی توافق شده عمل کنید.

کارهایی که ما برای شما انجام می دهیم

 • راهنمایی ، هدایت و خدمات الکترونیکی در وب سایت ما که میتواند کمکی در راستای اشتغال و با تحصیلات شما باشد.
 • پشتیبانی فردی توسط مسئول ادارۀ کاریابی از طربق تلفن،چت و یا یک ملاقات تعیین شده. به طور مثال ما در برنامه ریزی، ارزیابی توانایی های شما و چگونگی وضعیت بازار کار به شما کمک میکنیم. ما همچنین برای انتخاب شغل و پیدا کردن کار به شما کمک میکنیم.
 • پشتیبانی های بیشتر مانند آموزشهای شغلی، سنجش مدارک، دوره های آموزشی آمادگی برای شغل و تحصیل.
 • امکان برداشتن قدم به درون زندگی کاری یا برگشتن به کار، همزمان با اینکه کارفرمای شما برای پرداخت حقوق شما کمک هزینه دریافت می کند.
 • پشتیبانی فشرده و منطبق با شرایط شما از طرف مسئول ادارۀ کاریابی و یا یکی از طرفین قرارداد ادارۀ کاریابی.
 • کمک هزینه از طرف آ-کاسا یا بیمه بیکاری و یا ادارۀ بیمه در صورت داشتن شرایط لازم و کافی.

مواردی که شما باید انجام دهید

 • برای جستجوی کارتان با ما برنامه ریزی کنید.
 • هر ماهه گزارش درستی از فعالیت های خود به ادارۀ کاریابی ارائه دهید.
 • کارهایی را که جستجو کرده اید را اعلام کنید.
 • زمانی که با هم توافق می کنیم با ما ملافات کنید و یا تماس بگیرید.
 • به صورت فعال برای کارهای مختلف و کارهایی که ما به شما پیشنهاد می کنیم تقاضا بفرستید.
 • به مشاغل مناسب و یا برنامه های سیاست بازار کار/ دریافت پشتیبانی های بیشتر جواب مثبت دهید
 • در صورتی که در یک برنامه شرکت می کنید و برای آن کمک هزینۀ فعالیت، کمک هزینۀ استقرار یا کم هزینۀ توسعه می گیرید، و نمیتوانید در جلسه ای شرکت کنید باید غیبت خود را اعلام کنید.
 • به ادارۀ بیمه و آ-کاسا اطلاعات درستی ارائه دهید.

در صورتی که موارد بالا را رعایت نکنید چه اتفاقی می افتد؟

در صورتی که به وظایف خود عمل نکنید ممکن است اخطار بگیرید و یا کمک هزینۀ خود از طرف ادارۀ بیمه یا آ-کاسا را از دست بدهید.

در صورتی که برای مشاغل تقاضا نکنید، به طور عمد بیکاری خود را طول دهید و یا بارها باعث بیکاری خود شوید، در هر بار تعداد روزهایی را که میتوانید کمک هزینه بگیرید را کمتر می کنید. در صورتی که بارها این اتفاق تکرار شود ممکن است به طور کامل حق دریافت کمک هزینۀ خود را از دست بدهید.

Varning eller förlorad a-kassa هشدار یا از دست دادن آ-کاسا یا بییمۀ بیکاری

Varning eller förlorad ersättning från Försäkringskassan هشدار یا از دست دادن غرامت از طرف ادارۀ بیمه