International Training Program – Social protection

Projektnamn

International Training Programme: Social Protection for Sustainable Development – in line with Agenda 2030

Finansiering

Sida

Syfte och mål

Arbetsförmedlingen genomför det internationella utbildningsprogrammet (ITP) Social Protection for Sustainable Development – In line with Agenda 2030 tillsammans med det sydafrikanska forskningsinstitutet Economic Policy Research Institute (EPRI under perioden 2019-2023. Deltagarna i det första programmet kommer ifrån Etiopien, Kenya, Zambia, Tanzania, och Uganda. Syftet med programmet är att stärka de deltagande ländernas kapacitet att utforma och införa sociala trygghetssystem i sina hemländer.

Målgrupp

Personer i strategiska statliga organisationer och civilsamhället i Etiopien, Kenya, Zambia, Tanzania, och Uganda med mandat att genomföra förändringar och delta i reformprocesser inom den social trygghetssektorn.

.

Tidsperiod

2019-2023

Beskrivning

Deltagarna ska i landsteam genomföra förändringsprogram i sina hemländer för att bidra till och stärka landets reformprocesser inom social trygghet. Under 2019-2023 genomförs sju separata ITP program inom ramen för projektet med 25 deltagare per programomgång. Programomgångarna innehåller tre utbildningsfaser med totalt fyra veckors utbildning för deltagare i programmet; två stycken regionala seminarier, samt två veckor i Sverige. Utbildningsfaserna innehåller bland annat föreläsningar och diskussioner om förändringsledning, resultatstyrning, erfarenheter och exempel från det sociala trygghetssystemet i Sverige, samt kontextanpassade presentationer och övningar kring den sociala trygghetens roll mot ett mer jämlikt och inkluderande samhälle, fritt från fattigdom. Varje landsteam får även individuellt stöd från mentorer från både Arbetsförmedlingen och EPRI i utformning, implementering och uppföljning av sina förändringsprogram.

ITP Social Protection for Sustainable Development genomförs i partnerskap med det EPRI samt i samarbete med Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, som alla spelar en viktig roll i det svenska sociala trygghetssystemet.

Stäng

International Training Program – Social protection

Film om Arbetsförmedlingens partnerskap med det sydafrikanska forskningsinstitutet Epri och Sida.

Projektägare

Eva Theisz

Projektledare, kontaktperson

Per Lindberg