Mer mat – fler jobb

EU-fond

Europeiska socialfonden

Syfte och mål

Målet är att minst 2000 personer ur målgrupperna nedan ska
få ett arbete under projekttiden.

Målgrupp

  • Nyanlända
  • Långtidsarbetslösa
  • Unga vuxna
  • Personer med funktionsvariation

Tidsperiod

December 2018 – november 2021

Innehåll

Mer Mat – Fler Jobb är ett nationellt projekt som har fått medfinansiering från Svenska ESF-rådet. I projektet samverkar vi med Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Livsmedelsföretagen och Eldrimner.

Projektet genomförs i enlighet med Livsmedelsstrategin och bidrar till att arbetsgivare får efterfrågad kompetens och arbetssökande får arbete med hjälp av en implementerad matchningsmodell för de gröna näringarna.

Projektet ger också andra effekter som ett ökat förtroende för Arbetsförmedlingen som myndighet, en ökad användning av Arbetsförmedlingens digitala tjänster i de gröna näringarna, en ökad samverkan med LRF och Livsmedelsföretagen samt bidrar till mångfald och jämställdhet på arbetsmarknaden. 

Projektägare

Lennart Lundin

Projektledare

Klaes Hallberg