Kundval Rusta och matcha

EU-fond

Europeiska socialfonden

Syfte och mål

Kundval Rusta och matcha är en matchningstjänst för arbetssökande som behöver stöd för att få jobb eller börja studera. Tjänsten är också ett utvecklingsprojekt som syftar till att utveckla arbetssätt, processer och verktyg för att möjliggöra utveckling av matchningstjänster. Sammantaget har myndigheten för avsikt att under projektets gång hitta former som möjliggör ett effektivt system där fristående aktörer levererar goda resultat.

Målgrupp

Målgruppen är främst inskrivna arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Tidsperiod

2020-05-01 – 2022-06-30

Beskrivning

Genom finansiering via europeiska socialfonden får Arbetsförmedlingen ökad möjlighet att göra utvärderingar och att dra lärdom om tjänsten. En viktig del är att fånga upp hur vi tillsammans med fristående aktörer kan utveckla matchningstjänsten för att få så bra tjänster som möjligt i framtiden.

Mer information

Rusta och matcha

Projektägare:

Arbetsförmedlingen

Projektledare/kontaktperson

Malin Blomgren