Give and get

EU-fond

Europeiska socialfonden

Syfte och mål

Ökade övergångar till arbete.

Målgrupp

Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.

Tidsperiod

2017-02-01 till 2020-11-30

Innehåll

Att förbättra matchningen mellan arbetstagare och arbetsgivare är Arbetsförmedlingens främsta utmaning.

Arbetsförmedlingen vill med projektet ”Give and get” bidra till att arbetslösa utomeuropeiskt födda män och kvinnor i Sörmland, som är yrkesutbildade eller akademiker, i högre grad ska komma ut i arbete som motsvarar deras utbildning och erfarenhet. Vi vill hitta nya vägar och metoder för att arbeta med gruppen, i första hand genom att utveckla samverkan med arbetsgivare och skapa förutsättningar för praktikmatchningar som kan leda till hållbara anställningar. Ett ömsesidigt behov kan på det sättet tillgodoses i en ”vinna-vinna”-lösning.

675 deltagare, lika många män som kvinnor, ska erbjudas ett flexibelt program som omfattar introduktion, kompletterande utbildning, matchad praktik, validering och yrkeskompetensbedömning. Programmet förväntas innebära att de män och kvinnor som deltar får en långsiktig möjlighet till egen försörjning, karriärutveckling och självförverkligande.

Kontaktperson

Patrik Vikström