När du blir sjuk

Om du är sjuk eller vårdar barn kan du behöva meddela det till Arbetsförmedlingen. I vilka situationer du måste göra det beror på vilken ersättning du har. Om du till exempel deltar i ett av våra program måste du alltid anmäla till oss att du är sjuk.

När du deltar i ett program

Om du inte kan delta i dina planerade aktiviteter måste du anmäla det till oss redan första sjukdagen. Gör du inte det får du ingen ersättning under tiden du är sjuk. Är du sjuk i mer än sju dagar behöver du lämna ett läkarintyg till Arbetsförmedlingen för att behålla din ersättning.

Du behöver även meddela oss om du stannar hemma för vård av sjukt barn. Sjukanmälan och meddelande om vård av barn gör du enklast på vår webbplats.

Du som har ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning är med i ett program.

Det här är våra program:

  • arbetsmarknadsutbildning
  • validering
  • arbetspraktik
  • stöd till start av näringsverksamhet
  • förberedande insatser
  • projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning
  • jobb- och utvecklingsgarantin
  • jobbgarantin för ungdomar
  • etableringsprogrammet.

När du har eller ansöker om ersättning från a-kassa

Om du har ett möte med oss behöver du boka om tiden. Vissa planeringssamtal går att boka om när du är inloggad på Mina sidor. Om du inte kan ändra tiden via Mina sidor hjälper vi dig att boka om tiden via chatten, som du hittar under Kontakta oss. Vi meddelar då din a-kassa att du är sjuk eller vårdar barn. Du ska också fylla i att du har varit sjuk eller vårdat barn i tidrapporten till din a-kassa. Det är viktigt att du kontaktar oss första friska dagen för dig eller ditt barn.

Om du eller ditt barn är sjuk en kortare period behöver du inte meddela det till oss, men du ska fylla i att du har varit sjuk eller vårdat barn i tidrapporten när du ansöker om ersättning hos din a-kassa.

Om du eller ditt barn är sjuk längre än två veckor ska du kontakta oss. Det gör du enklast via chatten, som du hittar under Kontakta oss. Vi meddelar då din a-kassa att du är sjuk eller vårdar barn. Du ska också fylla i att du har varit sjuk eller vårdat barn i tidrapporten till din a-kassa. Det är viktigt att du kontaktar oss första friska dagen för dig eller ditt barn.

När du är sjuk eller vårdar barn har du inte rätt till arbetslöshetsersättning. För att ansöka om sjukpenning eller tillfällig föräldrapenning behöver du kontakta Försäkringskassan.

När du inte får ersättning från a-kassan eller Försäkringskassan

Om du har ett möte med oss behöver du boka om tiden. Vissa planeringssamtal går att boka om när du är inloggad på Mina sidor. Om du inte kan ändra tiden via Mina sidor hjälper vi dig att boka om tiden via chatten, som du hittar under Kontakta oss.