Analyser och prognoser

Arbetsförmedlingen publicerar regelbundet analyser och prognoser av arbetsmarknaden samt den egna verksamheten.

 • 23 april 2024 Arbetsmarknadsprognoser

  Prognos för utbetalningar april 2024

  Arbetsförmedlingen lämnar årets andra utgiftsprognos. Trots utmaningar håller Arbetsförmedlingens planering för de flesta arbetsnära insatser.

 • 13 december 2023 Arbetsmarknadsprognoser

  Arbetslösheten har börjat öka

  Arbetsmarknaden har under hösten börjat ge vika. Antalet personer berörda av varsel och arbetslösa ökar samtidigt som det blir färre lediga jobb. Arbetslösheten väntas fortsätta öka under 2024 för att sedan börja minska igen under 2025. Samtidigt råder det fortfarande brist på arbetskraft med efterfrågade kompetenser.

 • 14 juni 2023 Arbetsmarknadsprognoser

  Arbetslösheten vänder uppåt i år

  Trots det osäkra ekonomiska läget är arbetslösheten nu den lägsta sedan 2009. Men efterfrågan på arbetskraft väntas avta under andra halvan av 2023 och arbetslösheten vänder uppåt. Den bedömningen gör Analysavdelningen i Arbetsmarknadsutsikterna våren 2023.

 • 14 december 2022 Arbetsmarknadsprognoser

  Fler arbetslösa men rekordhög brist på arbetskraft

  Arbetslösheten ökar under 2023 i takt med att Sverige går in i en lågkonjunktur. Den bedömningen gör Analysavdelningen i Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2022. Samtidigt väntas ökningen delvis hållas tillbaka på grund av bristen på utbildad arbetskraft som ökat till en rekordnivå.

 • 15 juni 2022 Arbetsmarknadsprognoser

  Positiv utveckling på arbetsmarknaden trots osäkert världsläge

  Utsikterna på arbetsmarknaden har förbättrats och Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten fortsätter att minska under 2022–2023. Efterfrågan på utbildad arbetskraft är stor men en växande andel av de arbetslösa saknar de kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden.