Fler arbetslösa men rekordhög brist på arbetskraft

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2022

Arbetslösheten ökar under 2023 i takt med att Sverige går in i en lågkonjunktur. Den bedömningen gör Analysavdelningen i Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2022. Samtidigt väntas ökningen delvis hållas tillbaka på grund av bristen på utbildad arbetskraft som ökat till en rekordnivå.

Konjunkturavmattningen får inverkan på arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden har haft en fortsatt stark utveckling under större delen av 2022 med en stor efterfrågan på utbildad arbetskraft. Under hösten har dock den positiva utvecklingen med en sjunkande arbetslöshet bromsat in. Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten kommer att öka under 2023 och första halvåret 2024 i takt med att konjunkturen försvagas för att därefter minska då aktiviteten i svensk ekonomi väntas stärkas på nytt. Samtidigt har många arbetsgivare fortfarande svårt att hitta arbetskraft med efterfrågade kompetenser vid rekrytering.

Långtidsarbetslösheten befaras öka under prognosperioden

I takt med att konjunkturen försvagas väntas även antalet långtidsarbetslösa (personer som har varit utan arbete i mer än tolv månader) att öka. Fler behöver därmed ta del av utbildningsinsatser och subventionerade anställningar för att öka sina chanser att etablera sig på arbetsmarknaden på sikt.

Andel och antal inskrivna arbetslösa

Årligt genomsnitt, utfall för 20202021, prognos 20222024

2020

8,5 procent

437 000

2021

7,9 procent

409 000

2022

6,8 procent

343 000

2023

6,9 procent

357 000

2024

6,9 procent

363 000