Statistik

653601 personer

var inskrivna som arbetssökande hos oss i april, men alla saknade inte ett arbete.

Statistik om arbetssökande
  • Arbetslösa(65%)
  • Arbetssökande med arbete(29%)
  • Övriga arbetssökande(6%)
Stäng

Värdefull kompetens hos äldre ratas.

Den snabbast växande åldersgruppen bland långtidsarbetslösa är 55-64-åringarna.

Mer information

Pressmeddelanden

Vi skickar också ut statistik och prognoser i pressmeddelanden.

Så här tar vi fram vår statistik

Begrepp och definitioner i vår statistik.

Varför skiljer sig vår statistik från SCB:s?

Därför är våra siffror så olika.