Statistik och prognoser

Sök statistik

Sökverktyg, vecko- och månadsstatistik, publiceringsdatum.

Analyser och prognoser

Analyser, rapporter, arbetsmarknadsprognoser.

Hitta yrkesprognoser

Framtidsutsikter för olika yrken. Ett eller fem år fram i tiden.

7,2% - totalt 370 455 personer

var inskrivna som arbetslösa hos oss i december månad.

Av dessa var 44 354 personer i åldern 18-24 år.

Statistik om arbetssökande
  • Antal nyinskrivna

    30 111 personer

    6 684 åldern 18-24 år

  • Antal som fått arbete

    26 181 personer

    4 237 åldern 18-24 år

film

Stark återhämtning på arbetsmarknaden under 2021

Antalet arbetslösa minskade från 8,8 till 7,2 procent under 2021 och antalet varsel sjönk från 123 000 till 28 000. Däremot steg antalet långtidsarbetslösa med 22 000 personer.

Pressmeddelanden

Samlingssida för våra pressmeddelanden.

Så här tar vi fram vår statistik

Begrepp och definitioner i vår statistik.

Varför skiljer sig vår statistik från SCB:s?

Därför är våra siffror så olika.