Statistik

692 493 personer

var inskrivna som arbetssökande hos oss i september, men alla saknade inte ett arbete.

Statistik om arbetssökande
  • Arbetslösa (67%)
  • Arbetssökande med arbete (28%)
  • Övriga arbetssökande (5%)
Stäng

Arbetslösheten ökar mest i storstadsregionerna

På ett år har antalet inskrivna arbetslösa ökat med över 100 000 personer. Arbetslösheten ökar i samtliga län men i varierande omfattning. Störst är ökningen i Stockholmsregionen.

Mer information

Krisen på arbetsmarknaden blir långvarig

Vår bedömning för år 2020 och 2021 visar på en fortsatt dramatisk ökning av arbetslösheten.

Varför skiljer sig vår statistik från SCB:s?

Skillnaden beror bland annat på att vi utgår från olika dataunderlag och definitioner.

Pressmeddelanden

Vi skickar också ut statistik och prognoser i pressmeddelanden.