Digniinta ama joojinta qaadashada gunnada Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha [a-kassa] ay bixiso

Haddii aad tusaale ahaan si fir-fircoon u raadin waydo shaqo ama aad iska dhaafto inaad samayso wargelinta hawlahaaga, waxaad heli kartaa digniin. Haddii taasi dhacdo dhowr mar waxaa lagaa joojin karaa gunnada lacagta ee aad hesho hal ama dhowr maalmood.

Maxaa dhacaya haddii aanad samayn wixi ay ahayd inaad samayso?

Maamulka Xafiiska shaqada waxaa waajib ku ah in maamulka Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha [a-kassa] u wargeliyo haddii wax dhacaan, taasoo saamayn ku yeelan karto xaqa qaadashada gunnada. Haddii nidaamyada shaqo raadsashada aadan tixgelin, kaalin ka geysato xaaladda shaqo la`aanta ee aad ku sugan tahay waxaan wargelin doonaa maamulka Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha [a-kassa]. Waxay noqon karaan inaad soo dirin Qoraalka wargelinta dhaqdhaqaaqyada shaqada [aktivitetsrapporten], ka qaybgelin kulan ama aadan hab firfircoon shaqo u raadsan. Kaddib maaamulka Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha [a-kassa] ayaa kula soo xiriiri doono, waxaana lagu siin doonaa fursad aad ku macanyso sababta.

Haddii maamulka Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha [a-kassa] aadan guulaysan inaad qanciso, wuxuu go`aamin doonaa digniin ama in dhawr maalmood aan wax lacag ah aan lagu siinin.

Haddii aad dayacdo shaqo raadintaada

Haddii aanad samayn wixi aynu ku heshiinay waxaad dayacday shaqo raadintaada.

Tani waxay keeni kartaa in lagu siiyo digniin ama lagaa joojiyo gunnada lacagta ee aad ka hesho qasnadda shaqo la’aanta

Nidaamyada shaqo raadsashada waxaad ku tixgelin kartaa adigoo:

 • Wadajir anaga noo keento qorshe
 • Habsaamid la`aan soo dirto Qoraalka wargelinta dhaqdhaqaaqyada shaqada [aktivitetsrapporten]
 • Ka qaybgasho kulamada ama nala soo xiriirto markii aan ballan ku qabano.
 • Waa in khadka taleefanka lagugu heli karo haddii aan ku heshiino in aan ku soo wici doono
 • Waa inaad raadsato booska shaqada aan kugu guubaabinay (anvisat) inaad raadsato
 • Waa inaad bil kasta hab firfircoon shaqo u raadsato, sida shaqooyin boos ka bannaan oo la soo xayeeysiiyay, ama aad wargelisay inaad xiisaynayso ama aad shirkadda shaqo-bixiyeha ah siisay cv-gaaga, ama kuwa Xafiiska Shaqada kugu gubabiyay inaad arjay u qorato (anvisat), ama ku siiyay naseexada booska shaqo ee bannaan.

Tani ayaa dhacda haddii aad dayacdo shaqo raadintaada

 • Marka ugu horeysa: waxaad helaysaa digniin
 • Marka labaad: 1 maalin oo bilaa magdhab ah
 • Marka sadexaad: 5 maalmood oo bilaa magdhab ah
 • Marka afaraad: 10 maalmood oo bilaa magdhab ah
 • Marka shanaad: xaqa magdhabka wuu istaagayaa ilaa inta aad buuxinayso shuruud shaqo oo cusub

Haddii aad dheerayso shaqo la'aantaada

Haddii aad diido shaqo, tababar shaqo ama barnaamij kale ama hawl, markaasi waxaad dheeraysay wakhtigaaga shaqo la'aanta.

Tani waxay keeni kartaa in lagu siiyo digniin ama lagaa joojiyo gunnada lacagta ee aad ka hesho qasnadda shaqo la’aanta

Haddii aad

 • diido shaqo haboon
 • si kas ah u caqabadayso shaqo inay suurta gasho
 • diido barnaamij suuqa shaqada ah

Tani ayaa dhacaysa haddii aad dheerayso shaqo la'aantaada

 • Marka ugu horeysa: 5 maalmood oo bilaa magdhab ah
 • Marka labaad: 10 maalmood oo bilaa magdhab ah
 • Marka sadexaad: 45 maalmood oo bilaa magdhab ah
 • Marka afaraad: 45 maalmood oo bilaa magdhab ah
 • Marka shanaad: xaqa magdhabka wuu istaagayaa ilaa inta aad buuxinayso shuruud shaqo oo cusub

Haddii adigu aad sabab u tahay shaqo la'aantaada

Haddii aad iska casisho shaqo markaasi waa adiga qofka sababay shaqo la'aantaada.

Tani waxay keeni kartaa in lagu siiyo digniin ama lagaa joojiyo gunnada lacagta ee aad ka hesho qasnadda shaqo la’aanta

Haddii aad

 • iska casisho shaqadaada iyadoo aanay jirin sabab ansax ah
 • sababto inaad ku khasbanaato inaad joojiso shaqadaada
 • joojiso barnaamij suuqa shaqada ah iyadoo aanay jirin sabab ansax ah
 • u dhaqantay qaab keenay inaad joojisay barnaamij suuqa shaqaa ah.

Tani ayaa dhacaysa haddii aad sababtay shaqo la'aantaada

 • Marka ugu horeysa iyo marka labaad: 45 maalmood oo bilaa magdhab ah
 • Marka sadexaad: xaqa magdhabka wuu istaagayaa ilaa inta aad buuxinayso shuruud shaqo oo cusub

Haddii aad si kas ah u dhiibtay macluumaad qalad ah

Qasnada shaqo la'aantu waxay go'aamin kartaa in lagaa joojiyo magdhabkaaga wakhti muddo dheer ah. Tani waxay khuseysaa haddii aad si kas ah ama dayac xun aad qasnada shaqo la'aanta ugu dhiibtay macluumaad qalad ah ama marin-habaabin ah oo qaabkaas aad ku heshay magdhab ka badan intii aad xaqa u lahayd.

Lacagta gunnada laga helo caymiska shaqo la'aanta

Si aad lacag u hesho marka aad bilaa shaqo tahay waxaad gunno lacag ah ka codsan kartaa qasnadda shaqo la’aanta. Halkan waxaad ka akhrin kartaa nooca shuruudaha khuseeya iyo sida aad u codsanayso lacagta gunnada.

Magdhabka laga helo qasnada shaqo la'aanta