Utbildningsvägar

Det finns många olika slags utbildningar för vuxna. Här är en översikt över de vanligaste utbildningsvägarna.

Kommunernas vuxenutbildning

Kommunernas vuxenubildning är till för dig som behöver läsa in ämnen eller kurser på grundskole- eller gymnasienivå. Här finns även olika yrkesutbildningar.

Folkhögskola

På folkhögskola kan du läsa in ämnen eller kurser på grundskole- eller gymnasienivå. Här finns utbildningar inriktade på olika intresseområden.

Yrkeshögskola

På yrkeshögskolor hittar du utbildningar med inrikting på specifika yrken. Utbildningarna är utformade efter arbetsmarknadens behov.

Högskola och universitet

På högskola och universitet kan du välja mellan enstaka kurser eller hela program, från grundnivå ändå upp till forskarnivå.